تور مشهد کیش

 

 

 

تور مشهد هتل سیمرغ

هتل سیمرغ

تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                                  241000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق یک تخته                                 250000 تومان

خدمات : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات  : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 42632و 8853060

 


تور مشهد هتل زيتون

 هتل زيتون

 

تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

 قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                        234000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق یک تخته                        250000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید
توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 


 

تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل آپارتمان ترنم 

 

تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                        225000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته                       245000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و42632

 


تور مشهد با قطار هتل صدف

  هتل صدف

 

تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

 

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                      150000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :42632و 88530609

 


تور مشهد با قطار هتل الوند

هتل الوند
تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته:       210000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :42632و 88530609

 


 

تور مشهد با قطار هتل سلاطین

هتل سلاطین

 

تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                       239000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

 

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 42632و 88530609


 

تور مشهد هتل هليا

 هتل هليا
تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                   342000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته                  358000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 


 تور مشهد هتل اترک

هتل اترک 

 

تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

 

دو شب و سه روز 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته           310000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق سه تخته         325000 تومان

خدمات تور : پرواز ، اقامت ،همراه با صبحانه + ناهار + شام

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد .

تلفن رزرو :42632 و 88530609


 

تور مشهد هتل مجلل درويشی

 تور مشهد هتل مجلل درويشی

 

تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته            550000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق سه تخته         520000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :  42632 و 88530609

 


 

برای آذر 93 تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل آپارتمان ترنم 

 

تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق 2 تخته                        225000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق 1 تخته                       2415000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و42632


 

پاییز 93 تور مشهد هتل هليا

هتل هليا

 

تورمشهد پاییز 93 | تورمشهد آذر 93

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                          322000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته                         348000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید