تور مشهد سه روزه

 

 

تور مشهد هتل سیمرغ

هتل سیمرغ

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                                  241000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق یک تخته                                 250000 تومان

خدمات : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات  : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 42632و 8853060

 


تور مشهد هتل زيتون

 هتل زيتون

 

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

 قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                        234000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق یک تخته                        250000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید
توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 


 

تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل آپارتمان ترنم 

 

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                        225000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته                       245000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و42632

 


تور مشهد با قطار هتل صدف

  هتل صدف

 

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

 

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                      150000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :42632و 88530609

 


تور مشهد با قطار هتل الوند

هتل الوند

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته:       210000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :42632و 88530609

 


 

تور مشهد با قطار هتل سلاطین

هتل سلاطین

 

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                       239000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

 

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 42632و 88530609


 

تور مشهد هتل هليا

 هتل هليا

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                   342000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته                  358000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 


 تور مشهد هتل اترک

هتل اترک 

 

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

 

دو شب و سه روز 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته           310000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق سه تخته         325000 تومان

خدمات تور : پرواز ، اقامت ،همراه با صبحانه + ناهار + شام

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد .

تلفن رزرو :42632 و 88530609


 

تور مشهد هتل مجلل درويشی

 تور مشهد هتل مجلل درويشی

 

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته            550000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق سه تخته         520000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :  42632 و 88530609

 


 

برای آذر 93 تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل آپارتمان ترنم 

 

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق 2 تخته                        225000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق 1 تخته                       2415000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و42632


 

پاییز 93 تور مشهد هتل هليا

هتل هليا

 

تورمشهد زمستان 93 | تورمشهد دی 93

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق دو تخته                          322000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اتاق يك تخته                         348000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 

 

 

شرکت خدمات مسافرتی و هوایی

رویای جهانگردی چهارفصل 

 

زير نظر اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان تهران

سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران

تلفنهای تماس ویژه مسافرين گرامي : 42632 ,   88530609 ( خط ويژه ، پاسخگويي تا 8 شب)

تلفنهای تماس ویژه ارگانها و شركتهاي طرف قرارداد : 88530608

تلفنهای تماس ویژه آژانسهای همکار: 22695111

 


 

 تورمشهد

 

تور مشهد هتل سیمرغ

هتل سیمرغ

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                                  200000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق یک تخته                                 250000 تومان

خدمات : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات  : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 42632و 8853060

 

 


تور مشهد هتل زيتون

 هتل زيتون

 قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                        210000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق یک تخته                        250000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید


توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 


 

تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل آپارتمان ترنم 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                        225000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته                       2415000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و42632

 


تور مشهد با قطار هتل صدف

  هتل صدف

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                      150000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :42632و 88530609

 


تور مشهد با قطار هتل الوند

هتل الوند

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته:       200000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :42632و 88530609

 

 


 

تور مشهد با قطار هتل سلاطین

هتل سلاطین

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                       239000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

 

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 42632و 88530609


 

تور مشهد هتل هليا

 هتل هليا

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                   202000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته                  248000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

 

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 


 تور مشهد هتل اترک

هتل اترک 

دو شب و سه روز 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته           210000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق سه تخته         260000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، اقامت ،همراه با صبحانه + ناهار + شام

 

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد .

تلفن رزرو :42632 و 88530609


 

تور مشهد هتل مجلل درويشی

 هتل مجلل درويشی

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته            550000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق سه تخته         500000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه

 

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :  42632 و 88530609

 


 

برای تابستان 93 تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل آپارتمان ترنم 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق 2 تخته                        225000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق 1 تخته                       2415000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و42632

 


 


تور مشهد ویژه هتل هليا

هتل هليا

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                          202000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته                         248000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

 

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

 

تلفن رزرو تور : 88530609 و 42632


 

تور مشهد هتل هليا

هتل هليا

 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                          202000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته                         248000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

 

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 


 

روستای کنگ مشهد

 

کنگ در لغت دو معنی دارد اولی به معنی پرنده‌ای قوی پنجه که در مناطق کوهستانی زندگی می‌کند و دیگری به معنی دژ مستحکم میباشد . روستای کنگ در 28KM غرب مشهد قرار دارد . ارتباط این روستا از طریق یک جاده آسفالت در محور مشهد طرقبه نغندر است . روستای کنگ به دلیل وجود کوه‌های مرتفع درختان فراوان و  نوزیدن بادهای خشک دارای آب و هوای معتدلی میباشد . نحوه استقرار خانه‌ها با توجه اقلیم و جهت باد و جهت تابش خورشید در راستای شمال شرقی جنوب غربی است که بیشترین بهره‌گیری از انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آن میباشد . این روستا در ارتفاع ۱۸۰۰ متری از دریا قرار دارد .  شیب عمومی جنوب غربی و شمال شرقی و میانگین شیب آن حدود ۷ درصد است. کوه‌ها و ارتفاعات و چشم‌اندازهای زیبا کنگ یکی از جاذبه‌های طبیعی و دیدنی حومه مشهد به شمار رفته و برای فعالیت‌های تفریحی و ورزشی بسیار مناسب است .

 


 

موزه آرامگاه نادری مشهد

 
 موزه نادری در قسمت اصلی بنای یادبود آرامگاه نادرشاه افشار در 2 تالار به منظور معرفی آثار تاریخی این دوره ساخته شدهد است . چشم‌انداز خارجی بنا تندیس نادرشاه سوار بر اسب به همراه چندتا از سربازانش بالای یک حجم سنگی بلند توسط مجسمه ساز زنده یاد استاد ابوالحسن صدیقی ساخته شد.  تالار شماره یک به انواع سلاح‌های دوره افشاریه ، تابلوهای نقاشی از نادر شاه و صحنه های جنگ ،‌ وسایل سوارکاری مثل زین سو برگ اسب از دوره افشاریه تا قاجاریه ، چند نسخه خطی ساز جمله تاریخ جهانگشای نادری و همچنین 2 شمشیر متعلق به نادر اختصاص دارد که روی یکی از این شمیر ها کلمه السلطان نادر حک شده و روی شمشیر دیگر یک بیت شعر طلاکوب شده . این شمشیر در دشت مغان به سال ۱۱۴۸ هجری در روز تاجگذاری نادر از طرف ملت ایران به وی پیشکش شده . تالار شماره دو در سال ۱۳۷۳ به این مجموعه اضافه شد است و در آن انواع سکه ظروف و دیگر اشیای اهدایی از دوره صفویه تا معاصر به نمایش گذاشته شده است .

 


 

پارک جنگلی وکیل‌آباد مشهد

 

یکی از تفرج‌گاه‌ها و مراکز ییلاقی قدیمی حاشیه مشهد، منطقه‌ای به نام وکیل‌آباد است که در گذشته به "میر طراز" معروف بوده و در انتهای بلواری به همین نام با مساحت بیشتر از 70 هکتار قرار دارد . این مکان در گذشته جزء املاک وکیل‌الرعایا حاج حسین ملک بوده و در سال 1348شمسی به طور رسمی وقف شد. یکی از مهمترین ویژگی‌های این مکان وجود درختان کهن و سر به فلک کشیده چنار و کاج است . آب موردنیاز این گردشگاه از طریق قنات بند گلستان بوده تامین میشد و یک رودخانه بسیار زیبای نیز در سطح آن جاری میباشد. علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، نزدیک به این مکان شهربازی بسیار بزرگی به نام "کوهستان پارک شادی" و محوطه باغ ‌وحش بنا شده . باغ وکیل‌آباد سرمایه طبیعی و گردشگاهی خاطره‌انگیز مانند گذشته برای تمامی شهروندان و زائرین امام رضا(ع) میباشد که در حقیقت بخشی از هویت این شهر مذهبی شناخته می شود .

 


مسافر گرامی توجه داشته باشید که نرخ های درج شده در سایت ارقام ویژه میباشد و ممکن است با توجه به روز رفت و برگشت و ساعت تغییراتی داشته باشد.بنابر این برای اطلاع دقیق از نرخ تورها با همکاران ما در بخش تورهای داخلی تماس بگیرید.


 

 تور مشهد نمونه

 

آنچه در مورد تور مشهد بايد بدانیم :

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 12 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود ، بنابر اين ميتوانید با توجه به ظرفیت پروازهای موجود ، ساعت پروازی خود را برای تور مشهد به دلخواه انتخاب كنید .

* برای آگاهی بيشتر مسافران عزیز نقشه و راهنمای گردشگری مشهد در اختیار كليه مسافرين آژانس قرار ميگيرد .

* از آنجاييكه بليط و واچر هتل به صورت الكترونيكی صادر ميشود برای تهیه تور نياز به مراجعه حضوری به آژانس نيز وجود ندارد و مسافرانی كه به علت بعد مسافت و يا نداشتن وقت قادر به مراجعه به آژانس نيستند ، مي توانند پس از واريز وجه ، مدارك تور را به صورت ايميل و يا فاكس دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند.

* هنگام انتخاب ساعت پروازی به یاد داشته باشيد كه زمان تخليه و تحويل اتاق در هتلهای مشهد به ترتیب ساعت 12 و 14 ميباشد . البته اگر ساعت پروازی انتخاب شده شما خارج از اين زمان باشد مي توانيد پس از تخليه اتاق چمدانهای خود را به لابی هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از گشت و خرید در شهر مشهد استفاده نمایید .

* ارائه شناسنامه برای احراز محرمیت برای همه هتلهای داخلی الزامی می باشد .

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل فقط با پروازهای بويينگ و يا ايرباس انجام ميشود .

* تعداد روزهای تور مشهد به دلخواه مسافر قابل تغيير مي باشد . ولی به طور معمول اين تورها به شكل دو شب و سه روز و يا سه شب و چهار روز از طرف مسافران درخواست ميشود.

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل در همه هتلهای سه ستاره به بالای مشهد برگزار مي شود ، با توجه به اينكه درج نرخ تور مشهد برای همه هتلها ميسر نمی باشد در صورتی كه قیمت تور مشهد را برای هتل مورد نظر خود در سايت مشاهده ننموديد ميتوانيد با بخش مشهد آژانس تماس حاصل فرمایید.

* مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور مشهد قرار گيرند ميتوانند از تور لحظه آخری مشهد بازديد نمايند.

 

تور مشهد هتل سیمرغ

هتل سیمرغ

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                              350000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته                               400000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات  : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 42632و 8853060

 

 


تور مشهد هتل زيتون

 هتل زيتون

 قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                      350000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته                      400000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید


توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 


 

تور مشهد هتل آپارتمان ترنم

هتل آپارتمان ترنم 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                       265000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته                       315000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و42632

 


تور مشهد با قطار هتل صدف

  هتل صدف

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                      200000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :42632و 88530609

 


تور مشهد با قطار هتل الوند

هتل الوند

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته: 180000 تومان

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :42632و 88530609


 

تور مشهد با قطار هتل سلاطین

هتل سلاطین

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                       159000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

 

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 42632و 88530609


 

تور مشهد با قطار هتل آراد

 

 دو شب و سه روز

نرخ ویژه تور زمینی مشهد با قطار

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                 195000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

 

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 42632و88530609

 


 

تور مشهد هتل هليا

 هتل هليا

دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته                   302000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق يك تخته                  308000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه + ناهار + شام ، سرويس به حرم و مراكز خرید

 

توضيحات : قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو : 88530609 و 42632

 


 تور مشهد هتل اترک

هتل اترک 

دو شب و سه روز 

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته           350000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق سه تخته         290000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، اقامت ،همراه با صبحانه + ناهار + شام

 

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد .

تلفن رزرو :42632 و 88530609

 


 

تور مشهد هتل مجلل درويشی

 هتل مجلل درويشی

مدت تور : دو شب و سه روز

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق دو تخته         750000 تومان

قیمت تور كامل برای هر نفر در اطاق سه تخته      790000 تومان

 

خدمات تور : پرواز ، دو شب اقامت همراه با صبحانه

 

توضيحات: قيمتهای بالا نرخ پايه بوده و نرخها بسته به ساعت پروازی و .. ممكن است متغير باشد . ساعت ورود و خروج هتلها به ترتیب 14 و 12 ميباشد ،

تلفن رزرو :  42632 و 88530609

 

 تور مشهد

 

سایت جامع گردشگری مشهد  و تور مشهد

 

تور مشهد| تور مشهد زمستان 98 | تور مشهد اسفند 98

*************************************************

به سایت جامع گردشگری مشهد و  تور مشهد خوش آمدید :

* با تشکر از بازدید شما از سایت جامع گردشگری و تور مشهد به اطلاع میرساند این سایت تلاش میکند بهترین و مناسبترین تورهای مشهد را به لحاظ کیفیت و قیمت از معتبر ترین آژانسهای مسافرتی مجری تور مشهد در اختیار بازدید کنندگان خود قرار دهد .

* تورهای مشهد آژانس های مسافرتی معرفی شده معمولا روزانه در چندین ساعت پروازی متفاوت از تهران و سایر شهرهای کشور برقرار میباشد فلذا مسافران محترم تور مشهد میتوانند با توجه به ظرفیت پروازهای موجود ، ساعت پروازی خود را برای تور مشهد به دلخواه انتخاب نمایند .

* از آنجاييكه تمامی آژانسهای معرفی شده در این سایت بليط و واچر هتل را به صورت الكترونيكی در اختیار مسافران قرار میدهند فلذا برای تهیه تور نياز به مراجعه حضوری به آژانس  وجود ندارد و مسافرانی كه به علت بعد مسافت و يا نداشتن وقت قادر به مراجعه به آژانس نيستند ، مي توانند پس از واريز وجه ، مدارك تور را به صورت ايميل ، فاكس ، تلگرام و یا از طریق سایر اپلیکیشن های موبایل دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند.

* هنگام انتخاب ساعت پروازی به یاد داشته باشيد كه زمان تخليه و تحويل اتاق در هتلهای مشهد به ترتیب ساعت 12 و 14 ميباشد . البته اگر ساعت پروازی انتخاب شده شما خارج از اين زمان باشد مي توانيد پس از تخليه اتاق چمدانهای خود را به لابی هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از برنامه زیارت و یا گشت و خرید در شهر مشهد استفاده نمایید .

* مسافرین محترم توجه داشته باشید که ارائه شناسنامه برای احراز محرمیت برای همه هتلهای داخلی الزامی می باشد .

* تمامی تورهای مشهد معرفی شده در این سایت صرفا فقط با پروازهای بويينگ و يا ايرباس انجام ميشود .

* تعداد روزهای تور مشهد به دلخواه مسافر قابل تغيير مي باشد . ولی به طور معمول اين تورها به شكل دو شب و سه روز و يا سه شب و چهار روز از طرف مسافران درخواست ميشود با این حال چنانچه مسافران مایلند تعداد شبهای اقامتشان متفاوت باشد میتوانند تور دلخواه خود را از آژانس مربوطه درخواست نمایند.

* تورهای مشهد معرفی شده در این سایت  صرفا در  هتلهای سه ستاره به بالای مشهد برگزار مي شود ، با توجه به اينكه درج نرخ تور مشهد برای همه هتلها ميسر نمی باشد در صورتی كه قیمت تور مشهد را برای هتل مورد نظر خود در سايت مشاهده ننموديد ميتوانيد با آژانسهای مسافرتی معرفی شده تماس حاصل نمایید.

* مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور مشهد قرار گيرند ميتوانند از تور لحظه آخری مشهد بازديد نمايند.

 * آژانسهای مسافرتی خوشنام که مجری مستقیم تور مشهد (با حداقل ده سال سابقه )  هستند و در این زمینه مجوزهای لازمه را از مراجع ذی صلاح دارا میباشند برای معرفی پکیجهای تور مشهد خود میتوانند مدارک و مجوزهای خود را ارسال نمایند تا پس از اخذ استعلامهای مربوطه پکیجهای آنها در اختیار بازدید کنندگان این سایت قرار گیرد.

*************************************************

 خدمات  تور مشهد شامل :

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه ، ناهار ، شام - ترانسفر فرودگاهی برای برخی از هتل ها ارقام فوق نرخ های پایه بوده وبسته به تاریخ وساعت پرواز ونوع ایرلاین ممکن است تغییرداشته باشد.تعدادشبهای اقامت بسته به سلیقه مسافران قابل تغییراست.

*************************************************

توضيحات  : برای نفر سوم تخت مسافرتی ارائه می گردد.

*************************************************

  هتل مرمر مشهد starstarstar

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 495،000        تومان

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 495،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : چهارفصل

شماره تماس : 88530609 - 42632

هتل سیمرغ مشهد starstarstar


قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 525،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 525،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر 

شماره تماس : 88546399

هتل زیتون مشهد

هتل زیتون مشهد

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 555،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 555،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : چهارفصل

شماره تماس : 88530609 - 42632

هتل سعدی مشهد starstar

هتل سعدی مشهد

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 445،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 445،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر 

شماره تماس : 88546399 

هتل سراج مشهد statstatstat

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 495،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 495،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : چهارفصل

شماره تماس : 88530609 - 42632

هتل هلیا مشهد statstatstatstat

هتل هلیا مشهد

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 425،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 425،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر 

شماره تماس : 88546399 

هتل سهند مشهد statstatstat

هتل سهند مشهد

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 495،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 495،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : چهارفصل

شماره تماس : 88530609 - 42632

هتل کیانا مشهد statstatstatstat

هتل کیانان مشهد

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 595،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 595،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر 

شماره تماس : 88546399 

هتل سی نور مشهد statstatstarstatstat

هتل سی نور

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 595،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 595،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : چهارفصل

شماره تماس : 88530609 - 42632

 هتل درویشی مشهد  statstatstatstatstar

هتل درویشی مشهد

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 735،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 735،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر 

شماره تماس : 88546399 

هتل ایران زمین مشهد statstatstat

هتل ایران زمین مشهد

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 525،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 525،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : چهارفصل

شماره تماس : 88530609 - 42632

هتل اترک مشهد  statstatstatstat

هتل اترک مشهد

قيمت تور هر نفر در اتاق  2 تخته                 635،000        تومان 

قيمت تور هر نفر  در اتاق 3 تخته                 635،000        تومان

نام آژانس مجری تور مشهد : سالومه سیر 

شماره تماس : 88546399 

*************************************************

درباره حرم مطهر امام رضا (علیه سلام)

 حرم مطهر امام رضا علیه السلام

حرم مطهر امام رضا علیه السلام با گسترش و افزایش مساحت آرامگاه امام هشتم شیعیان ساخته شده است. امام بزرگوار در سال هشتصد و هفده هجری به شهادت رسیدند. اسم این منطقه سناباد بود و در قرن دهم به نام مشهد تغییر نام گرفت و مقدس ترین شهر مذهبی در کشور ایران شد. ساخت حرم امام رضا متعلق به قبل از دوره سلجوقی می باشد.
حرم مطهر امام رضا علیه السلام ساختمانی چهار گوشه است كه در هر گوشه آن صفه‌اي به اندازه 3 متر دارد كه از این صفحه محل ورود و خروج و رفت و آمد به حرم مطهر است. ساختمان اصلي حرم، به بقعه هارون الرشيد مربوط است و مرقد مطهر امام رضا علیه السلام در وسط حرم قرار نگرفته بود و طواف بر ضريح سخت و مشکل بود بدون آن كه آسیبی به استواري گنبد وارد شود در سال 1343 ه.ش با ساختن يك طاق بزرگ و دو پايه ، ديوار بین مسجد و حرم را برداشتند. ارتفاع طاق حرم بیست سانتي‌متر و با سنگ مرمر است و بالاي آن تا ارتفاع دو متري با كاشي‌ نفيس از دوره سلجوقي است كه بر بیشتر آنها آیات و احاديث بر بعضی ديگر، نقشهای اسليمي کار شده و برجسته دیده می شود. بر بالاي كاشي‌ها، كتيبه‌اي به شکل برجسته بر روي كاشي‌هاي چيني دارای آيه هایی از سوره فتح به تاريخ 760 هـ.ق نصب گردیده است. بر بالاي اين كتيبه، كتيبه ای از جنس مرمر به عرض 32 سانتي‌ متر می باشد كه بر آن قصيده‌اي از دبيرالملك فراهاني به خط نستعليق نوشته شده است. از اين كتيبه تا انتهاي ديوارها، به سال 1275 هجری قمری آيينه كاري شده می باشد . در انتهای 4 ديوار حرم كه زير طاق گنبد قرار گرفته است، سوره جمعه به خط ثلث عليرضا عباسي وجود دارد. در قسمت بالای ديوارها‌، با ساختن گوشواره‌ها ، طرح مربع به هشت ضلعي و گنبد داخلی بر روي آن ساخته شد. همه سطحهای زير گنبد،‌ با آيينه كاري بسیار هنرمندانه‌ به شيوه مقرنس پوشیده شده است . گنبد بیرون حرم بر روي ساقه‌ به قطر 44/13 متر بنا شده است و بلندی ارتفاع آن از كف بام در حدود 31 متر است. كتيبه خیلی زيبا و بزرگ گنبد به خط ثلث عليرضا عباسي در چهار ترنج، به عربي نوشته شده است.
صحن عتیق كه در قسمت شمالی حرم قرار گرفته است،‌‌ ‌در زمان سلطان حسين بايقرا ساخته شده است و در دوران شاه عباس اول افزایش يافته است. . در اطراف صحن، تعدادي حجره در 2 طبقه و چهار ايوان در چهار جهت اصلي ساخته شده است . ايوان طلا یا ایوان جنوبی، از زمان اميرعلي شيرنوايي در قرن 9 هجری است و به دلیل اینکه روی ايوان را نادرشاه طلاكاري انجام داده است، به ايوان نادري مشهور شده و در زمان شاه طهماسب صفوي تزئین و طراحی شده است. ايوان داراي چهار در طلايي است كه به توحيد خانه، كفشداري بزرگ،  راهروي سقاخانه قدیم و از منطقه به دارالسياده و محلي كه در قدیم قرآن خانه بود ، گشوده مي شد. در بخش جنوبي ايوان، طاقی شبیه محراب بود كه بر خشت‌هاي طلا کاری شده قصيده‌اي از «نديم» به زبان پارسی به خط نستعليق محمد علي بن سليمان رضوي حک شده است كه نشانگر طلاكاري و بازسازی ايوان به فرمان نادرشاه است. 

*************************************************

 هتل فانوس دریا مشهد

هتل فانوس دریا مشهد در بهترین منطقه از شهر مقدس مشهد قرار گرفته است که در بلوار امام رضا (ع) در نزدیکی حرم مطهر رضوی و مراکز تجاری می باشد. پذیرش هتل فانوس دریا مشهد با پرسنلی دوره دیده و فعال به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات می باشند . لابی هتل دارای محیطی وسیع و دلپذیر می باشد . رستوران هتل فانوس دریا مشهد بزرگ و مجهز می باشد که با لذیذترین غذاهای خوشمزه ایرانی با گنجایش 250 نفر علاوه بر پذیرائی زائران هتل فانوس دریا مشهد آماده ارئه خدمات و پذیرایی از میهمانی ها و جشن ها می باشد . هتل فانوس دریا مشهد در 10 طبقه و 105 واحد ساخته شده که دارای اتاق های هتل ، سوئیت رویال و آپارتمان یک و دو خوابه است . همه واحدهای هتل فانوس دریا مشهد از معماری مدرن با طراحی مهندسان با تجربه و مبلمان شیک  ، مجهز به سیستم تهویه مطبوع ، پارکینگ اختصاصی ، لاندری و شبکه های ویدئویی است  آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران عزیز می باشد .

*************************************************

هتل فردوسی مشهد

هتل فردوسی مشهد هتلی چهار ستاره و تازه تاسيس می باشد که در بهترين منطقه شهر مقدس مشهد و در نزديكی حرم مطهر حضرت رضا قرار گرفته است. رستوران هتل فردوسی مشهد دربام هتل فردوسی مشهد در طبقه 14 با گنجایش پذيرايي تقریبا ششصد نفر با غذاهاي متنوع و لذیذ ايراني و فرنگي در سالن طوس رستوران و سالن پذيرايي با گنجایش حدودا  پانصد نفر سالن صدف ویژه صرف صبحانه و سالن كنفرانس آماده برگزاری همايشهای مختلف می باشد .  كافي شاپ هتل فردوسی مشهدبه صورت 24 ساعته آماده پذيرايي از میهمانان و مسافران عزیز می باشد. همچنین هتل فردوسی مشهد دارای استخر سرپوشیده و مرکز بدنسازی هم  می باشد.

*************************************************

هتل ثامن الائمه مشهد

هتل ثامن الائمه مشهد هتلی چهار ستاره می باشد که در منطقه بسیار زیبا و ییلاقی و دارای آب و هوای خوب شهر مقدس مشهد می باشد هتل ثامن الائمه مشهد بامناظر زیبا و نزدیک به کوهستان پارک شادی و جنگل زیبای وکیل آباد درابتدای محدوده جاده طرقبه قرار گرفته است . رستوران هتل ثامن الائمه مشهد تمییز و مرتب و زیبا می باشد و با انواع غذاهای لذیذ و خوشمزه آماده پذیرایی از میهمانان و مسافران می باشد.از مزیت‌های این هتل آپارتمان برای مهمانان خود 20درصد تخفیف پارک ساحلی و استخر موج آبی و موجهای خروشان، اینترنت رایگان و ترانسفر به فرودگاه و راه‌آهن است.

*************************************************

هتل هما 1 مشهد

هتل هما 1 مشهد هتلی پنج ستاره می باشد. بهره برداری رستورانها و تالارهای هتل هما 1 مشهد در عید غدیر خم صورت گرفت ، بیشتر از یک دهه است که هتل هما 1 مشهد آماده پذیرائی از مسافران و زائران حضرت امام رضا (ع) می باشند . هتل هما 1 مشهد با قدمتی چهل ساله در صنعت هتلداری مشهد مقدس به عنوان نماد تاریخی محسوب می شود و تجربه اقامتی دلنشین را برای مسافران عزیز به همراه دارد. هتل هما 1 مشهد دارای سالن های غذاخوری ، 7 تالار مجلل و بسیار زیبا ،  کافی شاپ و باغی سبز و زیبا در محیطی مفرح و آرامش بخش، لحظات بیاد ماندنی را برای مسافران و میهمانان به همراه دارد. هتل هما 1 مشهد دارای پارکینگ , خدمات پزشکی , زمین تنیس , سالن کنفرانس , اینترنت در اتاقها و همچنین در لابی هتل هما 1 مشهد رایگان و بدون هزینه می باشد.

*************************************************

هتل هما 2 مشهد

هتل هما 2 مشهد هتلی پنج ستاره و مجلل و زیبا می باشد و  وابسته به خطوط هواپیمایی ایران است . هتل هما 2 مشهد با هدف ارائه خدمات و سرویس دهی عالی با 202 اتاق مجهیز شده است و امکانات ورزشی و تفریحی و سرگرمی برای مسافران مهیا کرده است. اتاق‌های هتل هما 2 مشهد دارای امکانات : بوفه و صبحانه , تهویه مطبوع و سیستم گرمایشی مناسب، روم سرویس ۲۴ ساعته، تلویزیون همراه با کانال‌های ماهواره‌ای، کانال‌های ویدئویی، صندوق امانات خصوصی، اینترنت بی‌سیم، مینی بار، در داخل اتاق امکان تهیه چای و قهوه ، چایخانه و سه رستوران ، مركز خرید ، تالار‌ چند منظوره، زمین تنیس، سالن بدنسازی ،  پارک بازی ویژه کودک، لاندری، آرایشگاه، خدمات كامپیوتری و فاکس و فتوکپی از امكانات دیگر خدماتی و رفاهی هتل هما 2 مشهد می باشد. هتل هما 2 مشهد , اولین هتل 5 ستاره ای می باشد که در غرب مشهد و سر سبز و آرام قرار گرفته است .

*************************************************

هتل الماس مشهد

هتل الماس مشهد واقع در مشهد و در نزدیکی حرم ملكوتي حضرت ثامن الأئمه که تقریبا پنج دقيقه تا حرم مطهر رضوي فاصله دارد قرار گرفته است. هتل الماس مشهد با انواع اتاقها ، با مدرنترين و مجهزترین خدمات رفاهي در دنيا با معماري و طراحی جدید از ميهمانان و مسافران تور مشهد پذیرایی می کند. دارای 176 واحد می باشد که در طبقه هشتم هتل الماس مشهد رستوران و بوفه صبحانه با چشم انداز نزدیک به حرم مطهر و در طبقه نهم سالن همایش و دارای کافه سنتی نزدیک به حرم مطهر ، سالن اسپاو ماساژ مخصوص بانوان و آقایان با وجود فضاهای بسیار مناسب متنوع خیلی خوب در خدمات عالی مهیا کرده است . مهمترین و ویژگی هتل الماس مشهد این است که به حرم و بازار رضا نزدیک می باشد. میهمانان و مسافران تور مشهد می توانند بدون استفاده از وسیله نقلیه هم از زیارت حرم ملکوتی آستان قدس رضوی و مهمترین و بزرگترین مرکز خرید مشهد به آسانی دیدن نمایید.

*************************************************

هتل مجلل درویشی مشهد

هتل مجلل درویشی پنج ستاره مشهد در شهر گردشگری و زیارتی مشهد با همکاری بخش خصوصی بنا شده است و در هفته گردشگری به صورت رسمی افتتاح شد. هتل مجلل درویشی مشهد در خیابان امام رضا قرارگرفته است که شامل 20 طبقه و بلند ترین ساختمان اقامتی و هتلی با فضای باز میانی مجتمع است. به این علت هتل مجلل معروف شده است که هتل دارای اتاقهای متعدد و پنج رستوران است که رستورانها هر یک دارای منوی مستقل از هم برای میهمانان و مسافران تور مشهد دارند. یکی از رستورانهای هتل دارای منو غذای مراکشی است که غذاهای متنوع مراکشی برای میهمانان و مسافران تور مشهد سرو می شود. رستوران دیگری به نام برکه است که به صورت چایخانه میهمانان از رستوران استفاده می کنند و در برنامه های آینده هتل مجلل درویشی مشهد قصد دارد میهمانان در همان رستوران ماهی گیری کنند و ماهی را به هفت مدل مختلف سرو نمایند.

*************************************************

هتل پارس مشهد

هتل 5 ستاره پارس مشهد در شهر مقدس مشهد در منطقه ای آرام و سرسبز در غرب شهر مقدس مشهد واقع شده است با معماري فوق العاده زيباي ايراني محیطی آرام و لذت بخش براي اقامت گردشگران و میهمانان ايراني و خارجي تور مشهد است . هتل پارس مشهد داری ۲۲۸ اتاق، سوئیت رویال و سوئیت ویژه است . اتاق‌ها به بهترین مبلمان , سرویس ۲۴ ساعته، تلفن مركزی،  تهویه مطبوع، تلویزیون ماهواره‌ای، صندوق امانات و سشوار مجهز می باشند. رستوران‌های بسیار زیبای سنتی و اروپایی، محیط سبز آرامش بخش با آلاچیق و دریاچه مصنوعی بسیار زیبا، استخر سرپوشیده و سونا، زمین تنیس، سالن بیلیارد، سالن اسكواش، سالن كنفرانس، آمفی‌تئاتر روباز، مركز خرید، خشكشویی و پاركینگ از امكانات و خدمات رفاهی هتل پارس مشهد است.

*************************************************

هتل پدیده شاندیز مشهد

هتل پدیده شاندیز مشهد هتلی پنج ستاره و در حال ساخت می باشد با ارتفاع 225 متر در 39 طبقه و با معماری خاص با نماد شکل 8 که نماد امام هشتم می باشد. بالاترین و بهترین استانداردهای بین المللی در هتل پدیده شاندیز مشهد رعایت می شود. دو بال 8 شکل این مجموعه، یکی هتل پنج ستاره و دومی مجتمع های آپارتمانی می باشد این مجتمع شامل آپارتمان های مسکونی , پـارک آبـــــی, آپارتمان چند منظوره فرهنگی با سه تـالار مخصوص برگزاری مجالس ,شهربازی سرپوشیده,مـــرکز بـزرگ خـــریـد, بخش اداری و باغ گل و نمایشگاه دائمی گل و گیاه می باشد. هتل پدیده شاندیز مشهد مجموعه خدمات مانند: رستوران‌های متعدد، استخر، بیزینس سنتر، سالن ورزش و بدنسازی ، تالارهای پذیرایی مهیا شده است که هتل پدیده شاندیز مشهد سعی دارد با ارائه خدمات و امکانات عالی که در شأن و منزلت میهمانان و گردشگران تور مشهد باشد را فراهم نماید.

*************************************************

هتل پارمیدا مشهد

هتل سه ستاره تاپ پارمیدا مشهد در مجاور بازارهای اصلی و بارگاه ثامن الحجج واقع شده است. این هتل با دارا بودن دکوراسیونی زیبا و مبلمانی مدرن زیبایی هتل را چند برابر کرده است و فضای دل نشین و آرامبخش آن موجب رضایت مسافران میگردد،داخل هتل آکواریومی وجود دارد که این زیبایی و آرامش را چند برابر کرده است.این هتل در 8 طبقه با 91 اتاق در حال خدمت رسانی به گردشگران مشهد می باشد،تمامی اتاق های این هتل دارای امکاناتی چون حمام،سشوار،روم سرویس،تهویه مطبوع،تلویزیون،مینی بار،تلفن و اینترنت می باشد.همچنین هتل پارمیدا دارای یک رستوران زیبا با امکان سرو انواع غذاهای ایرانی را برای زواران فراهم آورده است، البته در صورت تمایل کافی شاپ مجموعه هم فضای خوبی برای استراحت شما عزیزان دارد.

*************************************************

هتل اعیان مشهد

در نزدیکی حرم امام رضا (ع) هتل سه ستاره اعیان مشهد قرار گرفته است و فقط پنج دقیقه با حرم مطهر امام رضا فاصله دارد. تاسیس هتل اعیان مشهد در سال 1380 بوده است و تنها 2 دقیقه با بازار بزرگ امام رضا فاصله دارد.هتل اعیان مشهد دارای رستوران و کافی شاپ می باشد که در طول 24 ساعته برای مسافران عزیز تور مشهد آماده ارائه خدمات می باشد. در داخل اتاقهای هتل اعیان مشهد تلفن وجود دارد که مسافران تور مشهد می توانند در صورت نیاز مستقیما از خط تلفن هتل اعیان مشهد استفاده نمایند. هتل اعیان مشهد دارای امکاناتی مانند چایخانه سنتی , تلویزیون با با اتصال به شبکه های ماهواره ای و سالن بیلیارد و دیگر امکاناتی که برای آسایش مسافران خود مهیا کرده است.

*************************************************

هتل جواهری مشهد

هتل سه ستاره جواهر مشهد با 54 اتاق و سوئیت آماده پذیرای مسافران تور مشهد می باشد،این هتل سه ستاره یکی از مجهزترين هتل‌های شهر بشمار می‌آید. این هتل شیک در مرکز شهر قرار دارد و از این رو فاصله آن تا حرم کم است به طوریکه می‌توان به راحتی پیاده به سمت حرم رفت و همچنین دسترسی آسان به مراکز خريد و پايانه‌های هوايی و زمينی و ريلی را می‌توان از نکات قابل توجه در مورد هتل خواند. رستوران هتل با ظرفیت 130 نفر و با چشم انداز ی بر فراز خراسان رضوی، آماده سرو بهترین غذاهای ایرانی برای مسافران تور مشهد است. 

*************************************************

هتل جهان مشهد

هتل سه ستاره جهان در 12 دقیقه ایی از حرم مطهر امام رضا واقه شده است که دارای 101 اتاق مستر و استاندارد می باشد، که تمامی آنها دارای امکاناتی چون روم سرویس،تهویه مطبوع،حمام،سشوار،یخچال،تلویزیون،تلفن و اینترنت می باشد،از جمله امکانات این هتل سه ستاره لابی ،رستوران،کافی شاپ،استخر،جکوزی،سونا،مرکز خرید،سالن ورزش،اینترنت می باشد.شما مسافران تور مشهد می توانید صبحانه خود را به صورت بوفه در این رستوران میل فرمایید.

*************************************************

هتل عرش مشهد

نزدیکی این هتل سه ستاره به حرم امام رضا و جاذبه های تاریخی چون گنبد خشتی،مقبره پیرپالان دوز و مدرسه پریزاد و همچنین خدمات رسانی آن موجب انتخاب بسیاری از مسافران مشهد می شود،این هتل دارای 60 اتاق مستر و استاندارد می باشد که تمامی آنها دارای امکاناتی چون حمام،سشوار،روم سرویس،تهویه مطبوع ،یخچال،تلفن و اینترنت می باشد،هتل عرش دارای یک رستوران خوب می باشد که شما می توانید صبحانه خود را در آن به صورت بوفه میل فرمایید.از امکانات این هتل می توان به لابی،رستوران،کافی شاپ،لاندری،ترانسفر،خدمات گردشگری و رزرو بلیط اشاره نمود.

*************************************************

هتل تهران مشهد

هتل تهران مشهد هتل سه ستاره تمییز و زیبا می باشد که دارای فضای سبز زیبا و آب نمای دیدنی می باشد همراه با باغچه های گل کاری شده بسیار زیبا است. هتل تهران مشهد به حرم مطهر امام رضا علیه السلام بسیار نزدیک می باشد و فقط پنج دقیقه با حرم مطهر فاصله دارد . آکواریومی در لابی هتل تهران مشهد وجود دارد که در این آکواریوم زیبا ماهی های زیبا و متنوع وجود دارد که جذابیت ویژه ای برای هتل دارد و مسافران تور مشهد از این آکواریوم زیبا دیدن می کنند . هتل تهران مشهد دارای کافی شاپ که آماده پذیرایی از مسافران تور مشهد با انواع فست فودها و نوشیدنی ها می باشد .

*************************************************

هتل بهارستان مشهد

هتل سه ستاره بهارستان مشهد در خیابان امام خمینی مشهد واقع شده است. این هتل دارای 50 اتاق تمییز و مرتب است. هتل بهارستان مشهد 35 دقیقه پیاده تا حرم مطهر فاصله دارد. همینطور فرودگاه مشهد نیز 10 دقیقه و ایستگاه راه آهن هم 30 دقیقه با هتل بهارستان مشهد فاصله دارد. هتل بهارستان مشهد دارای امکاناتی مانند : رستوران با منوی غذایی متفاوت , سرویس شبانه روزی , اینترنت پر سرعت وایرلس , برنامه گردشگری داخل و خارج شهر , پارکینگ ویژه برای هتل , فروشگاه برای خرید مایحتاج و سوغاتی , سرویس ویژه برای حرم مطهر , صندوق امانات و کافی شاپ و دیگر امکاناتی که برای مسافران تور مشهد تدارک دیده شده است.

*************************************************

هتل المپیا مشهد

هتل المپیا مشهد هتلی در سال 1390 در روز ولادت امام رضا علیه السلام واقع در خیابان امام رضا به مساحت 3337 متر مربع تاسیس شد . هتل المپیا مشهد با حرم مطهر امام رضا 600 متر فاصله دارد . فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد 20 دقیقه با هتل المپیا مشهد فاصله دارد و همینطور ایستگاه راه آهن 25 دقیقه با هتل فاصله دارد. هتل دارای اماکاناتی مانند : رستوران یا منوی غذایی متنوع , سرویس شبانه روزی , اینترنت , پارکینگ ویژه , لباسشویی و خشکشویی , سالن مجهز بدنسازی سونا و جکوزی , صرافی , سرویس برای رفت و امد به حرم مطهر و همچنین تاکسی و مرکز خرید و دیگر امکاناتی که برای مسافران تور مشهدفراهم شده است.

*************************************************

هتل پردیسان مشهد

هتل پردیسان مشهد در فضایی به مساحت 33000 مترمربع ساخته شده است. هتل پردیسان مشهد در کنار بزرگراه کلانتری، یکی از مسیرهای اصلی مشهد قرار گرفته است. این هتل دارای 162 اتاق مجهز با طراحی زیبا می باشد. برخی از امکانات هتل رایگان می باشد که مسافران تور مشهد می توانند استفاده نمایند مانند : مجموعه آبی , 20% تخفیف ویژه سالن بیلیارد و زمین تنیس می باشد. امکانات هتل پردیسان مشهد شامل : رستوران با منوی غذایی متنوع , سرویس شبانه روزی , لاندری , تاکسی سرویس , سالن ویژه کنفرانس و همایش , استخر ,جکوزی و سونا , زمین تنیس , فروشگاه برای خرید , آرایشگاه که مسافران تور مشهد در مدت زمان اقامتشان نیز آراسته باشند , تلویزیون مجهز به شبکه های ماهواره ای , نمازخانه , سالن بیلیارد و دیگر امکاناتی که برای میهمانان و مسافران تور مشهد فراهم شده است.

*************************************************

هتل پارسا مشهد

هتل سه ستاره پارسا مشهد هتلی تمییز و مناسب برای اقامت خانوادگی می باشد که در تقاطع شهید صیاد شیرازی ساخته شده است. هتل پارسا مشهد دارای 228 اتاق می باشد. هتل تا حرم مطهر امام رضا علیه السلام فقط 10 دقیقه فاصله دارد و همچنین با فرودگاه 20 دقیقه و با ایستگاه راه آهن 15 دقیقه فاصله دارد. هتل پارسا مشهد دارای امکاناتی مانند : رستوران با غذاهای متنوع و لذیذ ، سرویس شبانه روزی ، اینترنت ، پارکینگ ویژه هتل ، مجهز به سیستم تهویه ،خشکشویی و لباسشویی برای مسافران تور مشهد که در مدت زمان اقامتشان نیز آراسته و مرتب باشند ، صرافی ، سالن بدنسازی ، تلویزیون مجهز به شبکه های ماهواره ای ،مرکز خرید ، سرویس رفت و برگشت ویژه حرم مطهر و دیگر امکاناتی که ویژه مسافران و میهمانان عزیزتور مشهد تدارک دیده شده است.

*************************************************

هتل کوثر ناب مشهد

هتل بین المللی کوثر ناب مشهد از جمله هتل های پنج ستاره شهر مشهد به شمار می رود این هتل در تابستان سال 1392 در جوار بارگاه ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام  افتتاح شد.  هتل بین المللی کوثر ناب مشهد در بلوار امیرالمومنین شارستان سابق که به حرم مطهر امام رضاعلیه السلام منتهی می شود قرار دارد که تا حرم مطهر پیاده تنها 10 دقیقه فاصله دارد. از این رو برای مسافران تور مشهد که می خواهند نزدیک حرم باشند بسیار مناسب است. فاز اول هتل کوثر ناب مشهد شامل 51 واحد می باشد که دارای سوئیت دوخوابه ، سوئیت دولوکس، رویال سوئیت ,  استدیو سوئیت و پریمر سوئیت است و تمامی آن ها امکاناتی نظیر یخچال ، مایکروفر و تلویزیون، ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی، صندوق امانات ، سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع، کانال های ماهواره ای و اینترنت پرسرعت بی سیم را دارا می باشند. هتل بین المللی کوثر ناب مشهد اولین هتل 5 ستاره شهر مقدس مشهد می باشد که دارای این تجهیزات است . هتل کوثر ناب مشهد به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات و پذیرایی از میهمانان و زائرین عزیز تور مشهد می باشد و خدماتی نظیر بوفه صبحانه رایگان ، ترانسفر از فرودگاه تا هتل ،سرویس رفت به حرم امام رضا علیه السلام  را به میهمانان گرامی ارائه می دهد.

*************************************************

هتل نور گلستان مشهد

هتل سه ستاره نور گلستان مشهد وابسته به دولت است و ساعت ورود و خروج آن به شکل سیستماتیک صورت می پذیرد. اقامت کودکان زیر پنج سال و پنج سال در این هتل کاملا به صورت رایگان می باشد. فاصله این هتل تا حرم با ماشین حدودا 10 دقیقه می باشد از این رو دسترسی به حرم از این هتل برای میهمانان تور مشهد آسان می باشد . ظرفیت استاندارد هر اتاق شش نفر است اما ظرفیت ده نفر را هم درا می باشد (یعنی 4 نفر اضافه) . هتل نور گلستان مشهد مهمان خارجی نمی پذیرد.از امکانات هتل نور مشهد می توان به لابی , کافی شاپ , اینترنت در لابی و هر واحد و... اشاره کرد.

*************************************************

هتل لاله مشهد

هتل سه ستاره لاله تا حرم  با ماشین حدودا 10 دقیقه فاصله دارد. این هتل دارای پرسنلی مجرب و حرفه ای می باشد که توانسته نظر مسافران تور مشهد را به خود جلب نماید. از جاذبه های گردشگری مشهد که نزدیک به هتل لاله می باشد می توان به پارک زیبا و تاریخی کوهسنگی و بازارهای اصلی مشهد اشاره کرد. هتل لاله مشهد شامل 101 اتاق 2-3 تخته و آپارتمان های لوکسی با دو و چهار اتاق بسیار راحت و تمیز می باشد و هر واحد آن دارای دو سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی است. در رستوران این هتل انواع غذاهای ایرانی و فرنگی برای میهمانان تور مشهد سرو می شود ، کافی شاپ ، لابی ، اینترنت و... دیگر امکانات این هتل به شمار می رود.

*************************************************

بازار عباس قلی خان مشهد

این بازار با قدمتی بسیار زیاد قسمت از بازار بزگ مشهد است که به دلیل گسترش حرم بخش عمده ایی از آن تخریب شد و لی این بخش به همراه فرش‌ فروشان و بازار سرشور باقی مانده است،این باز در اصل بخش برای تجارت برای بازارهای خارجی می باشد زیر اجناس این بازار شامل وسایل برقی خارجی می باشد،البته شاید در میان حجره ها هنوز کسبه قدیم در حال فروش صنایع دستی ایرانی و یا زعفران و نبات باشند ولی در کل این بازار را چینی ها در دست گرفته اند .

*************************************************

آبشار گرینه مشهد

در شش کیلومتری روستای گرینه در میان دره ای سرسبز به نام باغرود در استان خراسان رضوی آبشار گرینه قرار دارد،رای دسترسی به آبشار از روستای گرینه به سمت شمال حرکت کنید، پس از طی مسافتی در حدود 1.5 کیلومتر در دره رودخانه، به محل انشعاب رودخانه به دو بخش شمالی و شرقی خواهید رسید. ادامه مسیر دره شمالی به آبشار گرینه منتهی می شود. این روستا در 40 کیلومتری شمال شرقی نیشابور در چهارده کیلومتری شمال جاده اصلی (مشهد-نیشابور) و در ضلع شرقی شهر توریستی دورود و شهر زیارتی قدمگاه و در دامنه کوه واقع شده است.

*************************************************

هتل کارن مشهد

هتل سه ستاره کارن فعالیت خود را از سال 1396 آغاز کرد،انی هتل واقه در خیابان امام رضا می باشد و فاصله آن تا حرم 10 دقیقه می باشد،هتل کارن دارای 56 اتاق استاندارد می باشد که تمامی آنها دارای امکاناتی چون حمام،روم سرویس،یخچال،اینترنت،تلفن،تلویزیون می باشند،رستوران هتل آماده پذیرایی از شما مسافران تور مشهد می باشد و شما می توانید صبحانه خود را در اتاق و یا به صورت بوفه در این رستوران میل فرمایید،فاصله هتل تا فرودگاه 15 دقیقه با ماشین می باشد،از جمله امکانات این هتل می توان به رستوران،لابی،خدمات 22 ساعته،کافی شاپ،خدمات خشکشویی،کرایه اتومبیل اشاره کرد.

هتل کارن مشهد

*************************************************

آرامگاه حسنعلی نخودکی اصفهانی در مشهد

حسنعلی در سال ۱۲۷۹ قمری در اصفهان متولد شد و بر اثر برخوردی با محمد صادق تخت فولادی وارد عالم عرفان شد.حسنعلی اصفهانی از آغاز نوجوانی خود، به کسب دانش و تحصیل علوم مختلف مشغول شد، خواندن و نوشتن و همچنین زبان و ادبیات عرب را در اصفهان فرا گرفت و در همین شهر، نزد استادان بزرگ زمان، به اکتساب فقه و اصول و منطق و فلسفه و حِکم پرداخت.وی فقه و فلسفه را از آخوند ملا محمد کاشانی آموخت. همچنین فلسفه و حکمت را از جهانگیرخان و تفسیر قرآن مجید را از محضر درس حاجی سید سینا پسر سید جعفر کشفی و چند تن دیگر از علماء عصر آموخت. سپس برای تکمیل معارف به نجف اشرف و به کنار مرقدعلی بن ابی‌طالب رفت. در این شهر، از جلسات درس حاجی سید محمد فشارکی و حاجی سید مرتضی کشمیری و ملا اسماعیل قره باغی استفاده می‌کرد. او علاوه بر علوم معارفی و عرفانی در اصفهان و نجف دروس فقه، اصول و فلسفه را از افرادی چون جهانگیر خان قشقایی، آخوند خراسانی و سید محمد فشارکی فراگرفت.وی در ۱۷ شعبان ۱۳۲۱ شمسی از دنیا رفت و در مشهد صحن انقلاب اسلامی دفن شد.

*************************************************

هتل مرمر مشهد

هتل دو ستاره مرمر در سال 1394 در خیابان امام رضا در 10 طبقه و 27 اتاق فعالیت خود را آغاز نمود،از مزایای این هتل نزدیکی به بازار هفده شهریور و بازار رضا می باشد،اتاق های هتل دارای امکاناتی چون حمام ، سیستم تهویه،روم سرویس،مبلمان،تجهیزان آشپزخانه،یخچال،تلویزیون و ... اشاره نمود.رستوران هتل در فضایی مناسب آماده پذیرایی از مهمانان تور مشهد می باشد.هتل با فرودگاه 10 دقیقه با ماشین فاصله دارد،از امکانات هتل می توان به اینترنت،رستوران،لابی،پارکینگ و خدمات رزرو بلیت اشاره کرد.

هتل مرمر مشهد

*************************************************

هتل سعدی مشهد

هتل 2 ستار سعدی در خیابان سعدی مشهد واقع شده است این هتل دارای 7 طبقه و 24 اتاق می باشد که تمامی آنها دارای امکاناتی چون حمام،سیستم تهویه،روم سرویس،تجهیزات آشپزخانه،تلویزیون، یخچال می باشد.هتل دارای رستوران می باشد که شما می توانید صبحانه خود را به صورت بوفه در آن میل کنید،امکانات هتل شامل آسانسور ،نمازخانه،تلويزيون در لابی،صندوق امانات،لابی،سرویس بهداشتی ایرانی در لابی،سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو،كافی شاپ،رستوران،اينترنت در لابی،تلويزيون LCD در لابی،نمای خیابان،پذيرش 24 ساعته،فكس،اتاق چمدان،خدمات تهيه بليط،روم سرويس 24 ساعته،سرویس رفت به حرم رایگان می شود.

*************************************************

هتل سه ستاره ایران زمین در سال 1393، در 6 طبقه و 90 واحد اقامتی آغاز به کار کرد.این هتل علاوه بر اینکه به حرم امام رضا(ع) نزدیک است، از هتل‌ های نوساز و مجلل این شهر مقدس مشهد به شمار می‌ آید.به دلیل موقعیت مکانی هتل، مسافران به راحتی به بازارهای مشهد دسترسی خواهند داشت، اماکن تجاری نظیر بازار رضا و بازارهای 17 شهریور. همچنین هتل با جاذبه های گردشگری از جمله باغ نادری، موزه حرم و بازار قدیم رضا نیز فاصله‌ی اندکی دارد. از امکانات این هتل می توان به رستوران،کافی شاپ،لابی،پذیرش 24 ساعته،لاندری،نمازخانه،خدمات کرایه ماشین،کرایه تاکسی،صندوق امانات،اتاق چمدان،سستم تهویه مناسب در اتاق ها،مبلمان راحت و شیک،اینترنت بی سیم و ... اشاره نمود.

*************************************************

هتل اترک مشهد

هتل چهار ستاره اترک در فاصله 300 متری از حرم امام رضا (ع) واقع شده است،این هتل در سال 1357 فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1394 به صورت کامل باز سازی گردید. در حال حاضر هتل دارای 144 اتاق استاندارد وسوئیت می باشد که تمامی آنها دارای امکاناتی چون روم سرویس،حمام،سیستم تهویه،تلویزیون،یخچال،مبلمان،تلفن و اینترنت می باشند.هتل اترک دارای یک رستوران شیک و مجلل با منویی متنوع برای مسافران تور مشهد می باشد،شما عزیزان می توانید در کافی شاپ هتل چای و یا قهوه سرو نمایید.از دیگر امکانات هتل اترک می توان به لابی ، اینترنت در واحد ، آسانسور ، هتل در محدوده طرح ترافیک  ، لاندری (خشکشویی) ، كافی شاپ ، فولبرد ، پارکینگ اختصاصی ، دید شهر  ، پارکینگ رو بسته ، خدمات بیدار باش ، فکس ، استخر ، رستوران ، صبحانه ، تلویزیون در لابی ، اتاق چمدان ، دستگاه واکس کفش ، دستگاه ATM ، امکان تردد اتوبوس تا درب هتل ، صندوق امانات اختصاصی ، خدمات خانه داری ، سونا ، اینترنت در لابی اشاره نمود.

*************************************************

هتل شاکر مشهد

هتل دو ستاره شاکر در نزدیکی حرم امام رضا قرار دارد،فاصله ایی حدود 5 دقیقه پیاده روی. قیمت مناسب و نزدیکی به مراکز خرید از جمله دلایل انتخاب هتل از سوی گردشگران تور مشهد می باشد.فاصله هتل تا فردوگاه 15 دقیقه و تا ایستگاه راه آهن 10 دقیقه با ماشین می باشد. هتل دارای امکاناتی چون حمام،حوله،روم سرویس ،کمد لباس،تلویزیون،یخچال،لابی،رستوران،پارکینگ،خدمات کرایه تاکسی،اینترنت در لابی، سیستم اعلام حریق، نماز خانه، آسانسور و رستوران می باشد.

*************************************************

هتل سهند مشهد

هتل سه ستاره سهند مشهد یکی از هتل های تازه تاسیس در نزدیکی حرم امام رضا می باشد.این هتل دارای 6 طبقه و 60 واحد اقامتی می باشد که تمامی آنها دارای امکاناتی چون روم سرویس حمام،حوله،یخچال،تلویزیون،میز و صندلی در اتاق های دو تخته است.هتل سهند با فاصله ای نزدیک از جاذبه های گردشگری چون مسجد گوهر شاد،آرامگاه نادرشاه افشار،پارک جنگلی قرار دارد،هتل سهند در رستوران خود بهترین آشپزهای عربی و ایرانی را جمع کرده است تا بهترین طعم‌ها و لذیذترین غذاها را به میهمانان خود ارائه دهد. نهار و شام رستوران به صورت بوفه می باشد و دارای منویی متنوع و خوشمزه است. این هتل هم چنین در طبقه فوقانی لابی‌اش محیطی دلنشین با بهترین امکانات را فراهم آورده است تا گذر زمان را از یادتان ببرد.از امکانات هت می توان به پارکینگ،لابی،صندوف امانات،اتاق چمدان،رستوران،کافی شاپ،لاندری،نمازخانه،آسانسور اشاره نمود.

*************************************************

هتل هاترا مشهد

هتل سه ستاره تاپ هاترا در سال 1392 فعالیت خود را در 6 طبقه و 45 واخد اقامتی آغاز نمود.قرار گرفت این هتل در خیایان امام خمینی موجب دسترسی آسان آن به حرم امام رضا و مراکز خرید کشته است.اتاق های هتل دارای امکاناتی چون سیستم تهویه متبوع،روم سرویس،حمام،سشوار،حوله،مبلمان می باشند.رستوران هتل آماده پذیرایی در تمام وعده های غذایی با منویی متنوع و کیفیتی خوب از شما عزیزان میباشد و شما مسافران مشهد می توانید صبحانه خود را به صورت بوفه در آن میل نمایید.از امکانات هتل می توان به رستوران،کافی شاپ،لابی،اینترنت،روم سرویس،لاندری و خشکشویی،صندوق امانات،تاکسی سرویس و پارکینگ را نام برد.

هتل هاترا مشهد

*************************************************

هتل قصرالضیافه مشهد

هتل 5 ستاره قصرالضیافه در ضلع شرقی حرم امام رضا (ع) و در قسمت ورودی صحن هدایت حرم مطهر قرار دارد،این هتل از نظر موقعیت مکانی منحصر به فرد می باشد، زیرا تنها هتلی است که بخشی از آن در حرم قرار دارد.این هتل در 3 طبقه و 57 اتاق در حال خدمت رسانی به گردشگران تور مشهد است،اتاق های هتل دارای امکاناتی چون روم سرویس،حمام،حوله،یخچال،تلویزیون،تلفن می باشد. صبحانه در این هتل به صورت بوفه ارائه می شود. شما عزیزان می توانید از منوی غذای رستوران هتل یک غذای لذیذ با بهترین کیفیت و طبخ انتخاب نمایید. هتل دارای امکاناتی چون رستوران،کافی شاپ،فضای سبز همراه با آبنما،ترنسفر فرودگاهی،گشت شهری،روم سرویس،سیستم تهویه،لابی،اینترنت ، صندوق امانات، اتاق جلسه،پارکینگ، سالن ورزشی ،ماساژ،خدمات پزشکی،لاندری و خشکشویی،سرویس رایگان به حرم و... می باشد.

هتل قصرالضیافه مشهد

*************************************************

هتل 3 ستاره حیات شرق مشهد همان هتل سارا سابق می باشد، که در 8 طبقه و 332 اتاق و سوئیت در حال فعالیت می باشد،نزدیکی هتل به مراکز خرید و حرم مطهر از ویژه گی های آن نزد مسافران تور مشهد است.اتاق های هتل مجهز به سیستم تهویه هوا،روم سرویس،حمام،تلویزیون،تلفن،یخچال و اینترنت می باشد.فاصله هتل تا فرودگاه 8 کیلومتر و تا ایستگاه راه آهن 5 کیلومتر می باشد. امکانات هتل شامل رستوران ، خدمات آژانس مسافرتی ، لابی ، اینترنت در لابی ، تاکسی سرویس ، آسانسور، بسته آرایشی و بهداشتی ، سشوار ، یخچال ، مینی بار در اتاق ، سرویس بهداشتی ایرانی ، حمام ، تلفن ، اینترنت در اتاق ، سرویس بهداشتی فرنگی ، آشپزخانه ، پارکینگ می شود.

هتل آپارتمان حیات شرق مشهد

*************************************************

هتل کیانا مشهد

هتل چهار ستاره کیانا در خیابان امام رضا قرار دارد . نزدیکی هتل به حرم از مزایای آن نزد مسافران تور مشهد می باشد. هتل در 7 طبقه و 110 اتاق استاندارد و سوئیت در حال خدمت رسانی به مسافران می باشد. اتاق های هتل دارای امکاناتی چون روم سرویس ، سیستم تهویه ، حمام ، پک لوازم بهداشتی ، حوله ، صندوق امانات ، کمد لباس ، مبلمان ، تلویزیون ، تلفن و اینترنت می باشند. رستوران هتل در هر سه وعده غذایی در حال خدمات رسانی است و هتل دارای امکاناتی نظیر لابی ، آسانسور ،  صندوق امانات ،  نمازخانه ، فروشگاه ،  پله اضطراری ، فتوکپی ،  فکس ،   پرینتر ،  زنگ هشدار،  گشت نیم روزی ،  چایخانه سنتی، رستوران بام،  کافی شاپ،  تاکسی سرویس،  اتاق چمدان، روزنامه، پذیرش ۲۴ ساعته، دستگاه واکس کفش ، ترانسفر رفت با هزینه ،ترانسفر برگشت با هزینه است.

*************************************************

هتل نیما مشهد

هتل 3 ستاره نیما که به دلیل موقعیت مکانی و نزدیکی به حرم جزو پرطرفدار ترین هتل های مشهد می باشد دارای 58 اتاق سوئیت و اتاق استاندارد می باشد که تمامی آنها دارای امکاناتی چون روم سرویس ، حمام ، سیستم تهویه متبوع ، مبلمان ، کمد لباس ، تجهیزات آشپزخانه ، یخچال ، تلویزیون ، تلفن و اینترنت است. شما می توانید در هتل نیما به دو صورت اقامت با صبحانه و فولبرد اقامت داشته باشد. رستوران هتل با دارا بودن منویی متنوع همواره مسافران تور مشهد را راضی نگه داشته است. هتل دارای امکاناتی چون رستوران ، کافی شاپ ، صندوق امانات ، اینترنت ، لابی ، ترانسفر فرودگاهای ، سرویس رفت به حرم ، خدمات کرایه تاکسی ، آسانسور ، فضای سبز و فروشگاه برای خرید سوغاتی می باشد.

*************************************************

منطقه توریستی چالیدره مشهد

از بیست سال پیش تا به امروز مشهد دست خوش بسیاری از تغییرات شده است تا به یک شهر توریستی مبدل گردد. عملیات تبدیل منطقه چالیدره به یک منطقه تفریحی و توریستی در شهر مشهد از سال 1376 توسط آستان قدس رضوی آغاز گردید و مسئولین این منطقه گردشگری با صرف هزینه های زیاد ،این منطقه را گسترش دادند و امکانات رفاهی و توریستی خوبی را در آن تاسیس نمودند و روز به روز بر امکانات تفریحی این مجموعه افزوده میشود. این منطقه تفریحی 160 هکتار ، دارای آب و هوای مطبوع و همچنین موقعیت جغرافیایی و اقتصادی ویژه در شهر مشهد میباشد و وجود امکانات گردشگری متنوع به همراه محیطی آرامش بخش و چشم اندازهایی زیبا این محل به مجموعه ایی توریستی مبلدل کرده است. 

منطقه توریستی چالیدره مشهد

*************************************************

هتل آتی مشهد

هتل 3 ستاره کیان یکی از هتل های نزدیک به حرم امام می باشد . هتل با 47 اتاق سه تخته و چهر تخته در حال خدمت رسانی به گردشگران تور مشهد می باشد. امکانات اتاق های هتل شامل روم رویس ، خدمات خانه داری ، یخچال ، تلویزیون ، سیستم تهویه مطبوع ، حمام ، حوله ، مبلمان می باشد. هتل با درب اصلی حرم تنها 400 متر فاصله دارد و با بازار سنتی مربوط به زمان رضا شاه تنها 100 متر فاصله دارد. همچنین فاصله آن تا ایستگاه راه آهن 6 و تا فرودگاه 10 کیلومتر می باشد. شما عزیزان می توانید هتل را به صورت فول برد رزرو نمایید . از امکانات هتل می توان به رستوران ، کافی شاپ ، ترانسفر ، لاندری و خشکشویی ، لابی ، اینترنت ، پارکینگ ، پذیرش 24 ساعته ، گشت نیم روزی ، تاکسی سرویس ، خدمات باربری ، خدمات تهیه بلیط ، اتاق چمدان ، خدمات بیدارباش ، خدمات تور ، دستگاه واکس کفش ،  آژانس مسافرتی ،  آسانسور ،  صندوق امانات در لابی ، کپسول آتشنشانی اشاره نمود.

هتل آتی مشهد

*************************************************

هتل آبان مشهد

هتل 4 ستاره آبان در سال 1383 فعالیت خود را در 3 طبقه و 60 واحد مسکونی آغاز نمود . هتل آبان در سال 1391 برترین هتل کشور شناخته شد و در سال 1392 عنوان واحد نمونه گردشگری استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داد.از خدمات برتر هتل برای مسافران تور مشهد وجود سرویس های اختصاصی بصورت رفت و برگشت در ساعات مختلف شبانه روز به حرم مطهر رضوی می باشد.

هتل آبان مشهد

*************************************************

هتل توحید نوین مشهد

هتل 3 ستاره توحید نوین در سال 1392 در 9 طبقه و 60 اتاق استاندارد و سوئیت فعالیت خود را آغاز نمود . این هتلی یکی از هتل های نزدیک به حرم می باشد ، به گونه ایی که شما می توانید با 5 دقیقه پیاده روی به آسانی به آن دسترسی داشته باشید. پرسنل هتل افرادی مجرب و آموزش دیده می باشند که به دو زبان عربی و انگلیسی تسلط دارند. 

هتل توحید نوین مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان فاخر مشهد

هتل آپارتمان 3 ستاره فاخر مشهد در سال 1394 در خیابان امام رضا با 6 طبقه و 50 اتاق استاندارد و سوئیت فعالیت خود را آغاز نمود. نزدیکی هتل به حرم امام رضا و بازار رضای مشهد از مزایای آن به شمار می رود. اگر با خودروی شخصی به مشهد مقدس سفر می‌کنید، خیال‌تان آسوده باشد؛ از یک سو هتل آپارتمان فاخر در خارج از طرح ترافیک شهر مشهد واقع شده و مشکلی برای تردد به این هتل نخواهید داشت. از سوی دیگر هتل آپارتمان فاخر پارکینگی با ظرفیت 30 خودرو دارد و از این رو با دردسرهای پیدا کردن جای پارک روبه‌رو نیستید. کارکنان هتل یه زبان های انگلیسی ، عربی و فارسی تسلط دارند.

هتل آپارتمان فاخر مشهد

*************************************************

هتل سایه مشهد

هتل 3 ستاره سایه در سال 1390 در 8 طبقه و 160 واحد تجاری فعالیت خود را در نزدیکی حرم آغاز نمود ، این هتل با پرسنلی مجرب و دوره دیده که به زبان های انگلیسی و عربی آشنایی دارند در حال خدمت رسانی به مهمانان تور مشهد می باشند. همچنین هتل به مراکز خرید و جاذبه های گردشگری دسترسی آسانی دارد. اقامت در این هتل ارزان ولی کیفیتش در حد خوبی می باشد.

*************************************************

هتل آتور مشهد

هتل 3 ستاره آتور در سال 1396 در 6 طبقه و 24 واحد اقامتی کار خود را در نزدیکی حرم امام رضا (ع) آغاز نمود. نزدیکی هتل به مراکز تفریحی و خرید از مزایایش نزد مهمانان مشهد می باشد. کارمندان هتل افرادی دوره دیده می باشند که به زبان های انگلیسی و عربی علاوه بر فارسی مسلط می باشند. قیمت مناسب و ارئه خدمات خوب از دیگر مزایای هتل می باشد.

هتل آتور مشهد

*************************************************

هتل ارگ مشهد

هتل تک ستاره ارگ یک هتل تازه تاسیس با قیمت مناسب در نزدیکی حرم می باشد. هتل در 7 طبقه 78 اتاق در حال خدمت رسانی به مسافران تور مشهد می باشد. این هتل در سال 1390 فعالیت خود را با کادری مجرب و آموزش دیده آغاز نمود. کارکنان هتل به زیان های انگلیسی و عربی تسلط دارند. دسنرسی هتل به مرکز خرید و جاذبه های گردشگری از مزایای آن نزد مهمانان می باشد.

هتل ارگ مشهد

*************************************************

هتل سپنتا مشهد

هتل 3 ستاره سپنتا واقع شده بین چهارراه شهدا و چهارراه خسروی می باشد. این هتل فعالینت خود را در سال 1394 در 4 طبقه و 32 واحد اقامتی آغاز نمود ، که واحدهای آن به ترتیب شامل 16 واحد دو تخته، 4 واحد سوئیت سه و چهار تخته، 10 واحد چهار تخته و 2 واحد سه تخته می‌باشد ، هتل سپنتا با امکانات رفاهی مناسب با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی و پذیرایی از مهمانان تور مشهد می باشد.

هتل سپنتا مشهد

*************************************************

هتل رضویه مشهد

هتل 3 ستاره رضویه یکی از با سابقه‌ترین هتل‌های مشهد می باشد که با مساحتی حدود 9000 متر مربه در 14 طبقه و 92 اتاق در سال 1375 فعالیت خود را آغاز نمود. از مزایای این هتل مشرف بودن بعضی از اتاق ها به حرم امام رضا می باشد و از ویژگی های دیگرش نزدیکی آن به حرم و بازار امام رضا می باشد.  پرسنل این هتل در تلاش اند با ارائه خدماتی خوب به شما میهمانان گرامی اقامتی خوش را تجربه نمایید.

هتل رضویه مشهد

*************************************************

هتل خاتم مشهد

هتل 3 ستاره خاتم در خیابان امام رضا در نزدیکی حرم و بازار رضا واقع شده است ، هتل با طراحی مدرن قابلیت پذیرایی از 250 نفر را دارا می باشد . قیمت مناسب و موقعیت دسترسی آن از دلایل انتخاب این هتل از سوی میهمانان تور مشهد می باشد. کارمندان هتل افرادی مجرب و آموزش دیده می باشند که علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی هم مسلط می باشند.

هتل خاتم مشهد

*************************************************

هتل شیراز مشهد

هتل 3 ستاره شیراز در خیابان دانشگاه و در نزدیکی مراکز معروف خرید نظیر جنت و برج تجاری آلتون واقع گردیده است .این هتل در 4 طبقه و 77 واحد اقامتی در سال 1374 افتتاح گردیده است و در سال 1395 جهت ارتقا کیفیت خدمات بازسازی انجام داده است. کارمندان هتل به زبان انگلیسی مسلط می باشند و می توانند به مهمانان خارجی به راحتی سرویس بدهند.

هتل شیراز مشهد

*************************************************

هتل هفت آسمان مشهد

هتل 3 ستاره هفت آسمان از موجموعه اقامتی های تازه تاسیس می باشد که در تیر 93 با 8 طبفه و 40 واحد اقامتی فعالیت خود را آغاز نمود. این مجتمع در نزدیکی حرم امام رضا (ع) واقع شده است و کارمندان مشغول در آن افرادی مجرب و دوره دیده می باشند. امکانات هتل خوب و قیمت آن مناسب است ، دسترسی آسان به مناطق گردشگری و مراکز خرید از جمله مزایای آن می باشند.

هتل هفت آسمان مشهد

*************************************************

هتل قصر نیلی مشهد

هتل 3 ستاره قصر نیلی در سال 1392 مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفت. این هتل به مساحت 800 متر مربع در چهار طبقه و زیر بنای 2500 متر مربع و فاصله‌ای کم تا حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) واقع شده است و دارای 48 واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب آماده پذیرایی از میهمانان و زائران گرامی می‌باشد. کارمندان هتل افرادی دوره دیده می باشند.

هتل قصر نیلی مشهد

*************************************************

مجتمع تجاری اکسون مشهد

پروژه عظیم تجاری اکسون در 17 طبقه احداث شده است که کاربری آن، تلفیقی از واحدهای تجاری، انبار تجاری و پارکینگ بوده، فاصله بسیار کوتاه تا حرم مطهر امام رضا (ع) 1200 متر دارد و از نمای آلومینیوم کامپوزیت، سنگ و نیز شیشه در آن استفاده شده است. واحدهای تجاری ، انبار تجاری و پارکینگ میباشد و به شغلهایی از قبیل پوشاک ٰ کیف و کفش ٰلوازم آرایشی ٰ مانتو ٰ سیسمونی و غیره اختصاص دارند.

 
مجتمع تجاری اکسون مشهد
 

*************************************************

هتل آپارتمان مینا مشهد

هتل تک ستاره مینا واقع در خیابان امام رضا فعالیت خود را در سال 1389 افتتاح و در سال 1396 به صورت کامل بازسازی گردید. هتل دارای 4 طبقه و 20 واحد اقامتی می باشد. از مزایای این هتل واقع شدن در میدان 15 خرداد و نزدیکی به ایستگاه اتوبوس‌های بی آر تی و دسترسی آسان به مراکز تجاری و خرید، فرودگاه، راه آهن و ترمینال مسافربری می‌باشد.

هتل آپارتمان مینا مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان 3 ستاره افرا در سال 1390 فعالیت خود در 4 طبقه و 20 واحد اقامتی آغاز نمود. هتل واقع در خيابان شيرازی(جنب هتل خيام) با دو ورودی مستقل در فاصله 590 متری از حرم مطهر امام رضا(علیه السلام) در حال خدمت رسانی به مهمان تور مشهد می باشد. کارمندان هتل افرادی مجرب و آموزش دیده می باشند.

هتل آپارتمان افرا مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان شهدا مشهد

هتل آپارتمان 3 ستاره واقع در خیابان خسروی نو مشهد فعالیت خود را در سال 1395 دارای 5 طبقه و در هر طبقه 6 واحد قرار گرفته. این هتل با اتاق های 2 تا 6 تخت هتلی و امکانات عالی و همچنین پرسنل مجرب و کارآزموده آماده خدمت رسانی به مسافران عزیز در تور مشهد می باشد. 

هتل آپارتمان شهدا مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان پرهام مشهد

هتل تک ستاره پرهام در سال 1375 فعالیت خود را آغاز نمود . این هتل با دارا بودن 4 طبقه و 16 اتاق استاندارد همه روزه پذیرای تعداد زیادی از زواران تور مشهد می باشد. از مزیت های این هتل فاصله کمتر از 12 دقیقه ای با حرم مطهر رضوی بوده و هچنین دسترسی مناسب و راحتی به بازارها و مجتمع تجاری مشهد بویژه بازار رضا (ع) دارد. این هتل از امکانات مناسب و کادری مجرب برخوردار است.

هتل آپارتمان پرهام مشهد

*************************************************

هتل سی برگ مشهد

هتل 3 ستاره سی برگ با سابقه ایی نزدیک به 28 سال در 8 طبقه و 56 باب اتاق استاندارد در حال فعالیت می باشد ، این هتل برای بهبود حال مهمان تور مشهد در سال 1396 به صورت کامل مورد بازسازی قرار گرفته است . دسترسی آسان هتل به حرم امام رضا، مرکز شهر و بازارهای خرید موجب انتخاب آن از سوی مسافران می شود.

هتل سی برگ مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان سیبا مشهد

این هتل آپارتمان سیبا در سال 1381 فعالیت خود را آغاز و در سال 1395 جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی کامل قرار گرفت، این هتل آپارتمان دارای 4 طبقه و 32 اتاق استاندارد می باشد . هتل دسترسی آسانی به حرم مطهر و مراکز خرید دارد.

هتل آپارتمان سیبا مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان رواق مشهد

هتل 1 ستاره رواق مشهد در سال 1386 با 5 طبقه و 25 باب اتاق فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1396 جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفت .  این مجموعه در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده است و دسترسی آسان به مراکز خرید را فراهم نموده است. کارمندان این هتل افرادی مجرب می باشند که به زبان های انگلیسی مسلط می باشند.

هتل آپارتمان رواق مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان آروین مشهد

هتل آپارتمان آروین فعالیت خود را در سال 1391 در 4 طبقه و 23 واحد اقامتی آغاز نمود ، نزدیکی آن به حرم مطهر و مراکز خرید از جمله مزایای آن به شمار می رود . کارمندان افرادی مجرب می باشند که در خدمت زائران تور مشهد هستند.

هتل آپارتمان آروین مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان سام مشهد

این هتل آپارتمان در سال 1388 فعالیت خود را در 5 طبقه و 30 باب اتاق آغاز نمود . از جمله مزایای هتل آپارتمان سام دسترسی آسان به حرم و مراکز خرید می باشد. کارمندان این مجموعه افرادی مجرب هستند که به زبان های انگلیسی و عربی تسلط دارند. 

هتل آپارتمان سام مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان برین مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره برین در سال 1387 فعالیت خود را در 6 طبقه و 30 واحد اقامتی آغاز نمود .هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و زائران گرامی که قصد تشرف به حرم مطهر ثامن الحجج (ع) رادارند می‌توانند تنها با کمتر از 6 دقیقه پیاده روی خود را در آستان مبارک امام مهربانی ها ببینند.

هتل آپارتمان برین مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان سروش مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره سروش واقع در خیابان شهيد نواب صفوی در سال 1389 فعالیت خود را در 8 طبقه و 45 باب اتاق استاندارد آغاز نمود و آخرین بازسازی آن برای رفاه حال مهمانان تور مشهد در سال 1394 انجام شد . از جمله مزایای این هتل آپارتمان دسترسی آسان آن به حرم مطهر ، مراکز خرید و مرکز شهر می باشد. 

هتل آپارتمان سروش مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان پاویون مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره پایون مشهد در سال 1388 فعالیت خود را در 8 طبقه و 25 واحد اقامتی آغاز نمود. و در سال 1396 برای بهبود کیفیت مورد بازسازی کامل قرار گرفت .از جمله مزایای این هتل آپارتمان نزدیکی آن به حرم و دسترسی آسان به مرکز شهر و مراکز خرید می باشد. کارمندان هتل افرادی مجرب می باشند که در انجام امور به خوبی واقف می باشند.

هتل آپارتمان پاویون مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان مهر مشهد

هتل آپارتمان 3 ستاره مهر با بیش از ده سال قدمت از هتل‌های احداث شده در نزدی نفررم مطهر حضرت ثامن الحجج می باشد که فعالیت خود را در سال 1380 در 7 طبقه و 53 اتاق آغاز نمود و در سال 1392 برای رفاه حال مهمانان تور مشهد مورد بازسازی قرار گرفت . دسترسی آسان هتل به مرکز شهر و مراکز خرید از جمله مزایای آن می باشد.

هتل آپارتمان مهر مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان فرات مشهد

هتل تک ستاره فرات مشهد در سال 1382 فعالیت خود را در 4 طبقه و 28 واحد اقامتی آغاز نمود . این هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و زائران گرامی که قصد تشرف به حرم مطهر ثامن الحجج (ع) رادارند می‌توانند تنها با کمتر از 5 دقیقه پیاده روی خود را در آستان مبارک امام رضا (ع) ببینند . همچنین دسترسی هتل به مرکز خرید و جاذبه های گردشی بسیار مناسب است.

هتل آپارتمان فرات مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان تیانا مشهد

هتل آپارتمان 2 ستاره تیانا مشهد دارای 40 اتاق استاندارد با امکاناتی شیک و مدرن می باشد ، این هتل با قرارگیری در نزدیکی حرم مطهر و فاصله 7 دقیقه ای با حرم و فاصله کوتاه تا مراکز خرید و تفریحی موقعیت ویژه‌ای دارد. کارمندان هتل افرادی مجرب می باشند و هتل 24 ساعته به مهمانان تور مشهد خدمات رسانی می کنند.

هتل آپارتمان تیانا مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان زمرد مشهد

هتل تک ستاره زمرد واقع در خیابان امام رضا فعالیت خود را در سال 1377 در 6 طبقه با 88 اتاق استاندارد آغاز نمود ، سپس جهت بهبود کیفی در سال 1392 به صورت کامل مورد بازسازی قرار گرفت ، این هتل جزو هتل آپارتمان های میان رده شهر مقدس مشهد می باشد که هر ساله پذیرای تعداد زیادی از زائران مشهد می باشد . کارمندان مشغول در هتل افرادی مجرب می باشند و نزدیکی هتل به حرم امام رضا (ع) و مراکز خرید از جمله مزایای آن نزد مهمانان تور مشهد می باشد.

هتل آپارتمان زمرد مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان ترنج مشهد

هتل تک ستاره ترنج فعالیت خود را در سال 1385 در 7 طبقه با 16 باب اتاق استاندارد آغاز نمود. از جمله مزایای این هتل آپارتمان نزدیکی کمتر از 8 دقیقه ایی به حرم مطهر می باشد ، همچنین افراد مشغول در این هتل کادری مجرب می باشند که در خدمت مهمانان تور مشهد می باشند . هتل دسترسی آسانی به مراکز خرید ، جاذبه های گردشگری و مرکز شهر دارد .

هتل آپارتمان ترنج مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان قصر آيدين مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره آیدین واقع در خیابان امام رضا فعالیت خود را در سال 1387 با 5 طبقه و 50 اتاق آغاز نمود ، نزدیکی هتل به حرم امام رضا از جمله ویژگی های آن می باشد ، این هتل آپارتمان با ارائه بهترین خدمات یکی از لوکس ترین هتل آپارتمان های مشهد به شمار می آید.

هتل آپارتمان قصر آيدين مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان فضل مشهد

هتل 3 ستاره فضل مشهد واقع در خیابان شیراز فعایت خود را در سال 1390 با 6 طبقه و 36 اتاق آغاز نمود . این هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و زائران گرامی که قصد تشرف به حرم مطهر ثامن الحجج (ع) رادارند می‌توانند تنها با کمتر از 10 دقیقه پیاده روی خود را در آستان مبارک امام مهربانی ها ببینند.

هتل آپارتمان فضل مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان مودت مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره مودت در سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1394 جهت ارتقا کیفیت خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. این هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده است و میهمانان گرامی که قصد تشرف به حرم مطهر رضوی را دارند می‌توانند تنها با 10 دقیقه پیاده روی خود را در آستان مبارک حضرت رضا (ع) ببینند. هتل مودت در 9 طبقه و 33 واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان گرامی می‌باشد.

هتل آپارتمان مودت مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان شباهنگ مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره شباهنگ واقع در خیابان امام رضا ، فعالیت خود را در  سال 1385 افتتاح گردیده و در سال 1394 جهت ارتقا کیفیت خدمات بازسازی انجام داده است. این هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و میهمانان گرامی تنها با کمتر از 5 دقیقه پیاده روی می‌توانند به آستان مبارک آن حضرت مشرف شوند. این هتل آپارتمان دارای 6 طبقه و 52 اتاق استاندارد می باشد.

هتل آپارتمان شباهنگ مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان تبسم مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره تبسم فعالیت خود را در سال 1396 با 3 طبقه و 21 واحد اقامتی آغاز نمود .  این هتل با موقعیت مکانی خوب و با فاصله حدود 4 دقیقه پیاده روی تا حرم قرار دارد که این امکان دسترسی آسان به مراکز خرید و تجاری از جمله بازار رضا را برای شما میهمان عزیزان فراهم نموده است. 

هتل آپارتمان تبسم مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان شبستان مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره مشهد فعالیت خود را در سال 1384 با 20 واحد اقامتی در 4 طبقه آغاز نمود .  از مزایای این هتل می‌توان نزدیکی به مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری و بازار هفده شهریور اشاره نمود. هتل شبستان با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

هتل آپارتمان شبستان مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان آنا مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره آنا واقع در خیابان امام رضا در سال 1384 افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال 1395 بازسازی انجام داده است. از مزیت‌های این هتل فاصله کمتر از 15 دقیقه‌ ای با حرم مطهر رضوی بوده و هچنین دسترسی مناسب و راحتی به بازارها و مجتمع تجاری مشهد بویژه بازار رضا (ع) دارد. این هتل دارای 25 اتاق استاندارد می باشد و کادر فعال در آن افرادی مجرب می باشند.

هتل آپارتمان آنا مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان حریرستان مشهد

هتل آپارتمان 2 ستاره حریرستان در سال 1397 فعالیت خود را در میدان طبرسی با 144 اتاق استاندارد آغاز نمود . این هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و زائران گرامی که قصد تشرف به حرم مطهر ثامن الحجج (ع) رادارند می‌توانند تنها با کمتر از 10 دقیقه پیاده روی خود را در آستان مبارک امام مهربانی ها ببینند. از مزیت های این هتل دسترسی آسان به قطار شهری و خطوط بی آر تی جهت عزیمت به مراکز خرید و تفریحی می‌باشد.

هتل آپارتمان حریرستان مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان ارمغان مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره ارمغان واقع در خیابان امام رضا در سال 1385 فعالیت خود را با 21 اتاق استاندارد آغاز نمود . دسترسی هتل به مرکز شهر ، حرم مطهر ، جاذبه های گردشگری و مراکز خرید آسان می باشد . این واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.

هتل آپارتمان ارمغان مشهد

*************************************************

هتل تابران مشهد

 هتل 4 ستاره تابران واقع در خیابان آیت الله بهجت ، فعالیت خود را در سال 1395 با 87 اتاق استاندارد آغاز نمود . از جمله مزایای شایان ذکر هتل دسترس آسان به حرم مطهر ، جاذبه های گردشگری ، مرکز شهر و مراکز خرید می باشد . پرسنل هتل تابران در تلاش اند تا خاطره ای خوش از اقامت در این هتل در ذهن میهمانان گرامی به یادگار ثبت شود.

هتل تابران مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان هامون مشهد

هتل آپارتمان 3 ستاره هامون واقع در خیابان امام رضا ، دارای 16 اتاق استاندارد می باشد . دسترسی هتل به حرم امام رضا (ع) ، مرکز شهر ، مراکز خرید و جاذبه های گردشگری مناسب می باشد. کارمندان مشغول در این هتل افرادی مجرب می باشند .

هتل آپارتمان هامون مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان مجید مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره مجید یکی از هتل‌های تازه تاسیس که در سال 1393 در خیابان اندرزگو افتتاح گردید. این مجموعه در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و زائران گرامی که قصد تشرف به حرم مطهر ثامن الحجج (ع) رادارند می‌توانند تنها با کمتر از 8 دقیقه پیاده روی خود را در آستان مبارک امام مهربانی ها ببینند. این مجموعه در 4 طبقه و 12 واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می‌باشد.

هتل آپارتمان مجید مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان تخت طاووس مشهد

هتل یک ستاره تخت طاووس مشهد در سال 1380 افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال 1390 بازسازی انجام داده است. از مزایای این مجموعه می‌توان به دسترسی آسان به حرم مطهر رضوی، بازار رضا و اشاره نمود. این هتل در چهار طبقه و 16 باب اتاق با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

هتل آپارتمان تخت طاووس مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان نجف اشرف مشهد

هتل آپارتمان 2 ستاره نجف اشرف در 6 طبقه و 37 اتاق استاندارد فعالیت خود را در سال 1385 آغاز نمود .  این هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و زائران گرامی که قصد تشرف به حرم مطهر ثامن الحجج (ع) رادارند می‌توانند تنها با کمتر از 10 دقیقه پیاده روی خود را در آستان مبارک امام مهربانی ها ببینند.

هتل آپارتمان نجف اشرف مشهد

*************************************************

هتل رفاه مشهد

هتل 4 ستاره رفاه واقع در خیابان دانش ،در سال 1397 افتتاح گردیده است. این هتل با فاصله هشت دقیقه ای تا حرم (650 متر) واقع شده و همچنین با داشتن موقعیت خوب موجب دسترسی آسان به بازار رضا با پیمودن مسافت 270 متر را فراهم نموده است. این مجموعه اقامتی در 16 طبقه بنا و 115 باب اتاق و سوئیت های مجهز با امکانات رفاهی مدرن می‌ باشد.هتل رفاه مشهد با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به مهمانان مشهد می باشد.

هتل رفاه مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان میزبان مشهد

هتل 1 ستاره میزبان واقع در خیابان امام رضا ، دارای 40 اتاق استاندارد می باشد ، دسترسی راحت این هتل به حرم امام رضا (ع) ،جاذبه های گردشگری ، مرکز شهر و مراکز خرید از جمله مزایای آن به شمار می رود. کارمندان فعال در این مجموعه افرادی مجرب و آموزش دیده می باشند.

هتل آپارتمان میزبان مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان شکوه ایمان مشهد

هتل آپارتمان 2 ستاره شکوه ایمان واقع در خیابان نواب صفوی دارای 116 واحد مسکونی استاندارد می باشد. از جمله مزایای این هتل دسترسی آسان آن به حرم امام رضا (ع) ، مراکز خرید و جاذبه های تاریخی گردشگری شهر می باشد . کارمندان فعال در این مجموعه افرادی مجرب و خوش برحورد نیز می باشند.

هتل آپارتمان شکوه ایمان مشهد

*************************************************

هتل عماد مشهد

هتل 4 ستاره عماد واقع در میدان طبرسی دارای 55 اتاق استاندارد می باشد که فعالیت خود را در سال 1389 آغاز نموده است .  این هتل با شرایط کاملا استثنایی به عنوان اولین هتل چهار ستاره، در خیابان طبرسی در فاصله 350 متری حرم مطهر امام رضا (علیه السلام) واقع شده است. 

هتل عماد مشهد

*************************************************

هتل برجیس مشهد

هتل تک ستاره برجیس واقع در خیابان امام رضا دارای اتاق های دو ، سه و چهار تخته می باشد. طراحی و دکوراسیون به همراه نزدیکی آن به حرم امام رضا (ع) از جمله ویژگی های آن می باشد. کارمندان فعال در این هتل افرادی مجرب می باشند که به صورت 24 ساعته به مهمانان خدمات رسانی می کنند.

هتل برجیس مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره قصر آیدین واقع در خیابان امام رضا دارای 50 اتاق استاندارد می باشد که دسترسی مناسبی به حرم امام رضا (ع) ، مرکز شهر ، مراکز خرید و جاذبه های گردشگری دارد. کارمندان فعال در این هتل افرادی مجرب و دوره دیده می باشند که بصورت 24 ساعته به مهمانان خدمات رسانی می کنند.

هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان دیدار مشهد

هتل آپارتمان تک ستاره دیدار واقع در خیابان امام رضا فعالیت خود را در سال 1387 با 24 واحد اقامتی در 5 طبقه آغاز نمود . این هتل در نزدیکی حرم مطهر رضوی واقع شده و زائران گرامی که قصد تشرف به حرم مطهر ثامن الحجج (ع) رادارند می‌توانند تنها با کمتر از 6 دقیقه پیاده روی خود را در آستان مبارک امام مهربانی ها ببینند. این مجموعه در 5 طبقه و 24 واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می‌باشد.لازم به ذکر است جهت استفاده از پارکینگ هتل به علت محدودیت فضای پارکینگ، در زمان رزرو اعلام فرمایید.

هتل آپارتمان دیدار مشهد

*************************************************

هتل آپارتمان سبحان مشهد

معرفی:هتل آپارتمان سبحان از بهترین هتل آپارتمان های شهر مقدس مشهد میباشد که در نزدیکی حرم مطهر واقع شده است.این هتل در سال 1393 ساخته شده است.موقعیت جغرافیایی این هتل بسیار خوب است و با حرم و دیگر جاذبه های توریستی فاصله کمی دارد از این رو دسترسی برای مسافران تور مشهد راحت میباشد.پرسنل های این هتل آموزش دیده هستند و شبانه روزی آماده هرگونه پذیرایی و خدمت رسانی به زائران تور مشهد میباشد.با انتخاب این هتل اپارتمان میتوانید اقامت خوبی را تجربه کنید.ساعت تحویل اتاق در این هتل 14 و ساعت تخلیه 12 یمباشد.

هتل آپارتمان سبحان مشهد

*************************************************

هتل فرید مشهد

هتل 2 ستاره فرید واقع در خیابان احمد آباد در مرکز شهر و نزدیک به مراکز بزرگ خرید مجتمع تجاری خورشید و زیست خاور، واقع شده است و دارای 23 اتاق استاندارد می باشد. کادر مشغول در این هتل افرادی مجرب و آموزش دیده می باشند که به صورت 24 ساعته به مهمانان تور مشهد خدمات رسانی می کنند.

هتل فرید مشهد

*************************************************

هتل پارسیس مشهد

هتل 5 ستاره پارسیس واقع در بلوار وحدت دارای 112 اتاق استاندارد می باشد، که دسترسی آن به مراکز خرید،جاذبه های گردشگری و مرکز شهر آسان می باشد. کارمندان فعال در این هتل به زبان های انگلیسی ، فارسی و عربی مسلط می باشند.

هتل پارسیس مشهد

*************************************************

هتل آدینا مشهد

هتل 3 ستاره آدینا یکی از هتل های تازه تاسیس مشهد می باشد که در خیابان امام رضا (ع) واقع شده است هتل ذارای 70 اتاق استاندارد می باشد که دسترسی راحتی به مراکز خرید ،جاذبه های گردشگری ،مرکز شهر و حرم امام رضا (ع) دارد.کارمندان فعال در این هتل به زبان های انگلیسی،فارسی و عربی مسلط می باشند.

هتل آدینا مشهد

زیر مجموعه ها

تور مشهد زمستان 92

نرخ تورهای مشهد برای زمستان 92 , معرفی تورهای خوب و ارزان مشهد برای زمستان امسال 

ارزانترین تورهای مشهد ویژه زمستان 92,  قیمت تورهای خوب زمستان مشهد

تور مشهد دی 92

 نرخ تورهای مشهد برای دی 92 , معرفی تورهای خوب و ارزان مشهد برای دی امسال  

ارزانترین تورهای مشهد ویژه دی 92,  قیمت تورهای خوب دی ماه برای مشهد

 تور لحظه آخری مشهد

نرخ ویژه تورهای مشهد

معرفی تورهای لحظه آخری مشهد , قیمت پایین تورهای نرخ ویژه مشهد

تور مشهد نوروز 93

معرفی تورهای خوب مشهد برای عید 1393 , تورهای زیارتی مشهد برای عید 93 , نرخ تورهای مشهد برای نوروز 93

قیمت تور های ارزان مشهد ویژه نوروز 93 , تورهای خوب و ارزان مشهد مقدس برای فروردین 1393

تور مشهد بهمن 92

تورهای خوب مشهد برای بهمن 92 , نرخ تورهای ارزان مشهد برای بهمن ماه 1392 , ارزان قیمت ترین تورهای بهمن ماه امسال

فروش تورهای بهمن ماه برای مشهد , تورهای خوب و ارزان تورهای بهمن ویژه مشهد مقدس

تور مشهد با قطار

تورهای ارزان مشهد زمینی , نرخ تورهای مشهد با قطار

ارزانترین تورهای مشهد با قطار , معرفی تورهای مشهد زمینی

تور مشهد اسفند 92

ارزانترین تورهای مشهد برای اسفند 92 , معرفی بهترین تورهای مشهد , تورهای ویژه زمستان 92 برای مشهد مقدس

نرخ تورهای خوب و ارزان مشهد برای اسفند 92 , قیمت ارزان تورهای مشهد ویژه زمستان 92

 

 

 

تور مشهد عید 1393

نرخ تور مشهد برای نوروز 93 , بهترین تور مشهد ویژه عید نوروز , قیمت تور خوب مشهد برای تعطیلات عید نوروز 93

تورهای عید امسال برای مشهد , نرخ تور مشهد ویژه نوروز 1393 , معرفی تور مشهد عید 93

تور مشهد فروردین 93

قیمت تور کیش برای فروردین 93 , نرخ تورهای خوب مشهد برای فروردین 93 , تور ارزان مشهد ویژه فروردین

معرفی تور مشهد فروردین 93 , نرخ تور مشهد برای فروردین , قیمت تورهای فروردین برای مشهد

تور مشهد بهار 93

ارزانترین تورهای مشهد برای بهار 93 , نرخ تورهای مشهد وبژه بهار نو , بهترین تورهای 93 مشهد

نرخ تور مشهد بهار 93 , قیمت تور مشهد برای بهار 93 , بهترین و ارزانترین تورهای مشهد 93

تور مشهد اردیبهشت 93

ارزانترین تور مشهد برای اردیبهشت 93 , قیمت تور مشهد ویژه اردیبهشت ماه , تورهای خوب و ارزان مشهد برای اردیبهشت ماه 1393

نرخ تورهای مشهد برای اردیبهشت امسال , تازه ترین تورهای مشهد مقدس

تور مشهد خرداد 93

ارزانترین تورهای مشهد برای خرداد 93 , بهترین و ارزانترین تورهای مشهد , نرخ ارزان تور مشهد ویژه خرداد ماه

تورهای بهاری خرداد 93 , قیمت تور مشهد برای خرداد ماه 1393 , بهترین و کم هزینه ترین تورهای مشهد

تور مشهد تعطیلات خرداد 93

نرخ تورهای مشهد برای خرداد 93 , بهترین و ارزانترین تورهای مشهد 93 , تورهای خوب و ارزان مشهد , تورهای خوب مشهد برای تعطیلات خرداد 93

قیمت تورهای خوب و ارزان مشهد  , تورهای تعطیلات خرداد 93 برای مشهد

تور مشهد 93

معرفی تور مشهد 93 , بهترین تور مشهد 93 , بهای بلیت تور مشهد 93

نرخ ویژه تور مشهد 93

تور مشهد تیر 93

معرفی تور مشهد تیر 93 , نرخ ویژه تور مشهد تیر 93 , بهای بلیت تور مشهد تیر 93 

بهترین تور مشهد تیر 93 , تور ارزان مشهد تیر 93 , تور خوب مشهد تابستان 93 , تور مشهد تیر 93

تور مشهد تابستان

معرفی تور مشهد تابستان , نرخ ویژه تور مشهد تابستان , بهترین تور مشهد تابستان

بهای بلیت تور مشهد تابستان

تور مشهد رمضان 93

معرفی تور مشهد رمضان 93 , بهترین تور مشهد رمضان 93 , نرخ ویژه تور مشهد رمضان 93

بهای بلیت تور مشهد رمضان 93

تور مشهد مرداد

معرفی تور مشهد مرداد , بهترین تور مشهد مرداد , نرخ ویژه تور مشهد مرداد

بهای بلیت تور مشهد مرداد

تور مشهد عید فطر

معرفی تور مشهد عید فطر , بهترین تور مشهد عید فطر , نرخ ویژه تور مشهد عید فطر

بهای بلیت تور مشهد عید فطر

تور مشهد شهریور

معرفی تور مشهد شهریور , بهترین تور مشهد شهریور , نرخ ویژه تور مشهد شهریور

بهای بلیت تور مشهد شهریور

تور مشهد مهر

معرفی تور مشهد مهر , بهترین تور مشهد مهر , نرخ ویژه تور مشهد مهر

بهای بلیت تور مشهد مهر

تور مشهد پاییز

معرفی تور مشهد پاییز , بهترین تور مشهد پاییز , نرخ ویژه تور مشهد پاییز

بهای بلیت تور مشهد پاییز

تور مشهد ویژه عید قربان

معرفی تور مشهد ویژه عید قربان , بهترین تور مشهد ویژه عید قربان , نرخ ویژه تور مشهد ویژه عید قربان

بهای بلیت تور مشهد ویژه عید قربان

معرفی تور مشهد عید سعید غدیر خم

تور مشهد عید سعید غدیر خم , بهترین تور مشهد عید سعید غدیر خم , نرخ ویژه تور مشهد عید سعید غدیر خم

بهای بلیت تور مشهد عید سعید غدیر خم

تور مشهد آبان

معرفی تور مشهد آبان , بهترین تور مشهد آبان , نرخ ویژه تور مشهد آبان

بهای بلیت تور مشهد آبان

تور مشهد آذر

معرفی تور مشهد آذر , نرخ ویژه تور مشهد آذر

بهای بلیت تور مشهد آذر

تور مشهد زمستان

معرفی تور مشهد زمستان , بهترین تور مشهد زمستان , نرخ ویژه تور مشهد زمستان

بهای بلیت تور مشهد زمستان

تور مشهد دی ماه

معرفی تور مشهد دی ماه , بهترین تور مشهد دی ماه , نرخ ویژه تور مشهد دی ماه

بهای بلیت تور مشهد دی ماه

تور مشهد 94

معرفی تور مشهد 94 , بهترین تور مشهد 94 , نرخ ویژه تور مشهد 94

بهای بلیت تور مشهد 94

تور مشهد نوروز

معرفی تور مشهد نوروز , بهترین تور مشهد نوروز , نرخ ویژه تور مشهد نوروز

بهای بلیت تور مشهد نوروز

تور مشهد بهمن

معرفی تور مشهد بهمن , بهترین تور مشهد بهمن , نرخ ویژه تور مشهد بهمن

بهای بلیت تور مشهد بهمن

تور مشهد اسفند

معرفی تور مشهد اسفند , بهترین تور مشهد اسفند , نرخ ویژه تور مشهد اسفند

بهای بلیت تور مشهد اسفند

تور مشهد لحظه آخری نوروز

معرفی تور مشهد لحظه آخری نوروز , بهترین تور مشهد لحظه آخری نوروز , نرخ ویژه تور مشهد لحظه آخری نوروز

بهای بلیت تور مشهد لحظه آخری نوروز


 

 

آنچه در مورد تور مشهد بايد بدانیم :

 

 

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 12 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود ، بنابر اين ميتوانید با توجه به ظرفیت پروازهای موجود ، ساعت پروازی خود را برای تور مشهد به دلخواه انتخاب كنید .

 

* برای آگاهی بيشتر مسافران عزیز نقشه و راهنمای گردشگری مشهد در اختیار كليه مسافرين آژانس قرار ميگيرد .

 

* از آنجاييكه بليط و واچر هتل به صورت الكترونيكی صادر ميشود برای تهیه تور نياز به مراجعه حضوری به آژانس نيز وجود ندارد و مسافرانی كه به علت بعد مسافت و يا نداشتن وقت قادر به مراجعه به آژانس نيستند ، مي توانند پس از واريز وجه ، مدارك تور را به صورت ايميل و يا فاكس دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند.

 

* هنگام انتخاب ساعت پروازی به یاد داشته باشيد كه زمان تخليه و تحويل اتاق در هتلهای مشهد به ترتیب ساعت 12 و 14 ميباشد . البته اگر ساعت پروازی انتخاب شده شما خارج از اين زمان باشد مي توانيد پس از تخليه اتاق چمدانهای خود را به لابی هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از گشت و خرید در شهر مشهد استفاده نمایید .

 

* ارائه شناسنامه برای احراز محرمیت برای همه هتلهای داخلی الزامی می باشد .

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل فقط با پروازهای بويينگ و يا ايرباس انجام ميشود .

 

* تعداد روزهای تور مشهد به دلخواه مسافر قابل تغيير مي باشد . ولی به طور معمول اين تورها به شكل دو شب و سه روز و يا سه شب و چهار روز از طرف مسافران درخواست ميشود.

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل در همه هتلهای سه ستاره به بالای مشهد برگزار مي شود ، با توجه به اينكه درج نرخ تور مشهد برای همه هتلها ميسر نمی باشد در صورتی كه قیمت تور مشهد را برای هتل مورد نظر خود در سايت مشاهده ننموديد ميتوانيد با بخش مشهد آژانس تماس حاصل فرمایید.

 

* مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور مشهد قرار گيرند ميتوانند از تور لحظه آخری مشهد بازديد نمايند.


 

هتل سیمرغ

مطالب مرتبط :

تور مشهد , تور مشهد 94 , تور مشهد نوروز 94 , تور خوب مشهد , بهترین تورهای مشهد

قیمت تور مشهد نوروز

بهترین قیمت تور مشهد نوروز , بهای بلیت قیمت تور مشهد نوروز , معرفی قیمت تور مشهد نوروز

قیمت تور مشهد نوروز


 

آنچه در مورد تور مشهد بايد بدانیم :

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 12 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود ، بنابر اين ميتوانید با توجه به ظرفیت پروازهای موجود ، ساعت پروازی خود را برای تور مشهد به دلخواه انتخاب كنید .

* برای آگاهی بيشتر مسافران عزیز نقشه و راهنمای گردشگری مشهد در اختیار كليه مسافرين آژانس قرار ميگيرد .

* از آنجاييكه بليط و واچر هتل به صورت الكترونيكی صادر ميشود برای تهیه تور نياز به مراجعه حضوری به آژانس نيز وجود ندارد و مسافرانی كه به علت بعد مسافت و يا نداشتن وقت قادر به مراجعه به آژانس نيستند ، مي توانند پس از واريز وجه ، مدارك تور را به صورت ايميل و يا فاكس دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند.

* هنگام انتخاب ساعت پروازی به یاد داشته باشيد كه زمان تخليه و تحويل اتاق در هتلهای مشهد به ترتیب ساعت 12 و 14 ميباشد . البته اگر ساعت پروازی انتخاب شده شما خارج از اين زمان باشد مي توانيد پس از تخليه اتاق چمدانهای خود را به لابی هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از گشت و خرید در شهر مشهد استفاده نمایید .

* ارائه شناسنامه برای احراز محرمیت برای همه هتلهای داخلی الزامی می باشد .

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل فقط با پروازهای بويينگ و يا ايرباس انجام ميشود .

* تعداد روزهای تور مشهد به دلخواه مسافر قابل تغيير مي باشد . ولی به طور معمول اين تورها به شكل دو شب و سه روز و يا سه شب و چهار روز از طرف مسافران درخواست ميشود.

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل در همه هتلهای سه ستاره به بالای مشهد برگزار مي شود ، با توجه به اينكه درج نرخ تور مشهد برای همه هتلها ميسر نمی باشد در صورتی كه قیمت تور مشهد را برای هتل مورد نظر خود در سايت مشاهده ننموديد ميتوانيد با بخش مشهد آژانس تماس حاصل فرمایید.

* مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور مشهد قرار گيرند ميتوانند از تور لحظه آخری مشهد بازديد نمايند.


 

 هتل صدف

مطالب مرتبط :

تور مشهد , تور مشهد 94 , تور مشهد نوروز 94 , بهترین تور مشهد

 

نرخ ویژه تور مشهد نوروز

معرفی نرخ ویژه تور مشهد نوروز , بهترین نرخ ویژه تور مشهد نوروز , بهای بلیت نرخ ویژه تور مشهد نوروز

نرخ ویژه نرخ ویژه تور مشهد نوروز


 

آنچه در مورد تور مشهد بايد بدانیم :

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 12 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود ، بنابر اين ميتوانید با توجه به ظرفیت پروازهای موجود ، ساعت پروازی خود را برای تور مشهد به دلخواه انتخاب كنید .

* برای آگاهی بيشتر مسافران عزیز نقشه و راهنمای گردشگری مشهد در اختیار كليه مسافرين آژانس قرار ميگيرد .

* از آنجاييكه بليط و واچر هتل به صورت الكترونيكی صادر ميشود برای تهیه تور نياز به مراجعه حضوری به آژانس نيز وجود ندارد و مسافرانی كه به علت بعد مسافت و يا نداشتن وقت قادر به مراجعه به آژانس نيستند ، مي توانند پس از واريز وجه ، مدارك تور را به صورت ايميل و يا فاكس دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند.

* هنگام انتخاب ساعت پروازی به یاد داشته باشيد كه زمان تخليه و تحويل اتاق در هتلهای مشهد به ترتیب ساعت 12 و 14 ميباشد . البته اگر ساعت پروازی انتخاب شده شما خارج از اين زمان باشد مي توانيد پس از تخليه اتاق چمدانهای خود را به لابی هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از گشت و خرید در شهر مشهد استفاده نمایید .

* ارائه شناسنامه برای احراز محرمیت برای همه هتلهای داخلی الزامی می باشد .

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل فقط با پروازهای بويينگ و يا ايرباس انجام ميشود .

* تعداد روزهای تور مشهد به دلخواه مسافر قابل تغيير مي باشد . ولی به طور معمول اين تورها به شكل دو شب و سه روز و يا سه شب و چهار روز از طرف مسافران درخواست ميشود.

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل در همه هتلهای سه ستاره به بالای مشهد برگزار مي شود ، با توجه به اينكه درج نرخ تور مشهد برای همه هتلها ميسر نمی باشد در صورتی كه قیمت تور مشهد را برای هتل مورد نظر خود در سايت مشاهده ننموديد ميتوانيد با بخش مشهد آژانس تماس حاصل فرمایید.

* مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور مشهد قرار گيرند ميتوانند از تور لحظه آخری مشهد بازديد نمايند.


 

 

هتل سیمرغ

مطالب مرتبط :

تور مشهد , تور مشهد نوروز 94 , تور مشهد لحظه آخری

تور مشهد عید

معرفی تور مشهد عید , بهترین تور مشهد عید , نرخ ویژه تور مشهد عید

بهای بلیت تور مشهد عید


 

آنچه در مورد تور مشهد بايد بدانیم :

 

 

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 12 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود ، بنابر اين ميتوانید با توجه به ظرفیت پروازهای موجود ، ساعت پروازی خود را برای تور مشهد به دلخواه انتخاب كنید .

 

* برای آگاهی بيشتر مسافران عزیز نقشه و راهنمای گردشگری مشهد در اختیار كليه مسافرين آژانس قرار ميگيرد .

 

* از آنجاييكه بليط و واچر هتل به صورت الكترونيكی صادر ميشود برای تهیه تور نياز به مراجعه حضوری به آژانس نيز وجود ندارد و مسافرانی كه به علت بعد مسافت و يا نداشتن وقت قادر به مراجعه به آژانس نيستند ، مي توانند پس از واريز وجه ، مدارك تور را به صورت ايميل و يا فاكس دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند.

 

* هنگام انتخاب ساعت پروازی به یاد داشته باشيد كه زمان تخليه و تحويل اتاق در هتلهای مشهد به ترتیب ساعت 12 و 14 ميباشد . البته اگر ساعت پروازی انتخاب شده شما خارج از اين زمان باشد مي توانيد پس از تخليه اتاق چمدانهای خود را به لابی هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از گشت و خرید در شهر مشهد استفاده نمایید .

 

* ارائه شناسنامه برای احراز محرمیت برای همه هتلهای داخلی الزامی می باشد .

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل فقط با پروازهای بويينگ و يا ايرباس انجام ميشود .

 

* تعداد روزهای تور مشهد به دلخواه مسافر قابل تغيير مي باشد . ولی به طور معمول اين تورها به شكل دو شب و سه روز و يا سه شب و چهار روز از طرف مسافران درخواست ميشود.

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل در همه هتلهای سه ستاره به بالای مشهد برگزار مي شود ، با توجه به اينكه درج نرخ تور مشهد برای همه هتلها ميسر نمی باشد در صورتی كه قیمت تور مشهد را برای هتل مورد نظر خود در سايت مشاهده ننموديد ميتوانيد با بخش مشهد آژانس تماس حاصل فرمایید.

 

* مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور مشهد قرار گيرند ميتوانند از تور لحظه آخری مشهد بازديد نمايند.


 

هتل سیمرغ

مطالب مرتبط :

تور مشهد , تور مشهد نوروز 94 , تور مشهد لحظه آخری

تور مشهد فروردین

بهای بلیت تور مشهد فروردین , معرفی تور مشهد فروردین , بهترین تور مشهد فروردین

نرخ ویژه تور مشهد فروردین

 


 

آنچه در مورد تور مشهد بايد بدانیم :

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 12 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود ، بنابر اين ميتوانید با توجه به ظرفیت پروازهای موجود ، ساعت پروازی خود را برای تور مشهد به دلخواه انتخاب كنید .

* برای آگاهی بيشتر مسافران عزیز نقشه و راهنمای گردشگری مشهد در اختیار كليه مسافرين آژانس قرار ميگيرد .

* از آنجاييكه بليط و واچر هتل به صورت الكترونيكی صادر ميشود برای تهیه تور نياز به مراجعه حضوری به آژانس نيز وجود ندارد و مسافرانی كه به علت بعد مسافت و يا نداشتن وقت قادر به مراجعه به آژانس نيستند ، مي توانند پس از واريز وجه ، مدارك تور را به صورت ايميل و يا فاكس دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند.

* هنگام انتخاب ساعت پروازی به یاد داشته باشيد كه زمان تخليه و تحويل اتاق در هتلهای مشهد به ترتیب ساعت 12 و 14 ميباشد . البته اگر ساعت پروازی انتخاب شده شما خارج از اين زمان باشد مي توانيد پس از تخليه اتاق چمدانهای خود را به لابی هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از گشت و خرید در شهر مشهد استفاده نمایید .

* ارائه شناسنامه برای احراز محرمیت برای همه هتلهای داخلی الزامی می باشد .

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل فقط با پروازهای بويينگ و يا ايرباس انجام ميشود .

* تعداد روزهای تور مشهد به دلخواه مسافر قابل تغيير مي باشد . ولی به طور معمول اين تورها به شكل دو شب و سه روز و يا سه شب و چهار روز از طرف مسافران درخواست ميشود.

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل در همه هتلهای سه ستاره به بالای مشهد برگزار مي شود ، با توجه به اينكه درج نرخ تور مشهد برای همه هتلها ميسر نمی باشد در صورتی كه قیمت تور مشهد را برای هتل مورد نظر خود در سايت مشاهده ننموديد ميتوانيد با بخش مشهد آژانس تماس حاصل فرمایید.

* مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور مشهد قرار گيرند ميتوانند از تور لحظه آخری مشهد بازديد نمايند.


 

هتل سیمرغ

مطالب مرتبط :

تور مشهد , تور مشهد نوروز 94 , تور مشهد لحظه آخری

تور مشهد بهار

بهترین تور مشهد بهار , نرخ ویژه تور مشهد بهار , بهای بلیت تور مشهد بهار

معرفی تور مشهد بهار


 

آنچه در مورد تور مشهد بايد بدانیم :

 

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل همه روزه در 12 ساعت پروازی مختلف انجام ميشود ، بنابر اين ميتوانید با توجه به ظرفیت پروازهای موجود ، ساعت پروازی خود را برای تور مشهد به دلخواه انتخاب كنید .

* برای آگاهی بيشتر مسافران عزیز نقشه و راهنمای گردشگری مشهد در اختیار كليه مسافرين آژانس قرار ميگيرد .

* از آنجاييكه بليط و واچر هتل به صورت الكترونيكی صادر ميشود برای تهیه تور نياز به مراجعه حضوری به آژانس نيز وجود ندارد و مسافرانی كه به علت بعد مسافت و يا نداشتن وقت قادر به مراجعه به آژانس نيستند ، مي توانند پس از واريز وجه ، مدارك تور را به صورت ايميل و يا فاكس دريافت كرده و سفر خود را انجام دهند.

* هنگام انتخاب ساعت پروازی به یاد داشته باشيد كه زمان تخليه و تحويل اتاق در هتلهای مشهد به ترتیب ساعت 12 و 14 ميباشد . البته اگر ساعت پروازی انتخاب شده شما خارج از اين زمان باشد مي توانيد پس از تخليه اتاق چمدانهای خود را به لابی هتل تحويل داده و تا زمان پرواز از گشت و خرید در شهر مشهد استفاده نمایید .

* ارائه شناسنامه برای احراز محرمیت برای همه هتلهای داخلی الزامی می باشد .

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل فقط با پروازهای بويينگ و يا ايرباس انجام ميشود .

* تعداد روزهای تور مشهد به دلخواه مسافر قابل تغيير مي باشد . ولی به طور معمول اين تورها به شكل دو شب و سه روز و يا سه شب و چهار روز از طرف مسافران درخواست ميشود.

* تورهای مشهد آژانس چهارفصل در همه هتلهای سه ستاره به بالای مشهد برگزار مي شود ، با توجه به اينكه درج نرخ تور مشهد برای همه هتلها ميسر نمی باشد در صورتی كه قیمت تور مشهد را برای هتل مورد نظر خود در سايت مشاهده ننموديد ميتوانيد با بخش مشهد آژانس تماس حاصل فرمایید.

* مسافرانی كه تمایل دارند در جریان قیمت های ويژه تور مشهد قرار گيرند ميتوانند از تور لحظه آخری مشهد بازديد نمايند.


 

هتل سیمرغ

مطالب مرتبط :

تور مشهد , تور مشهد نوروز 94 , تور مشهد لحظه آخری

تور مشهد اردیبهشت

بهای بلیت تور مشهد اردیبهشت,معرفی تورهای مشهد اردیبهشت, بهترین تور مشهد اردیبهشت,ارزان ترین تور مشهد اردیبهشت,قیمت تور مشهد اردیبهشت

نرخ ویژه تور مشهد اردیبهشت,رزرو تور مشهد ویژه اردیبهشت

تور مشهد خرداد

بهای بلیت تور مشهد خرداد,معرفی تور مشهد خرداد,بهترین تور مشهد خرداد,ارزانترین تور مشهد خرداد,قیمت تور مشهد خرداد

نرخ ویژه تور مشهد خرداد,رزرو تورهای مشهد خرداد,معرفی تورهای مشهد خرداد ماه

قیمت تور مشهد

بهای بلیت تور مشهد,معرفی قیمت های تور مشهد,بهترین قیمت تور مشهد,ارزانترین قیمت تور مشهد,قیمت ویژه تور مشهد,نرخ تور مشهد

مناسب ترین قیمت تور مشهد,رزرو تورهای مشهد,معرفی تورهای مشهد,تور مشهد ارزان

تور مشهد ارزان

ارزان ترین تور مشهد,قیمت ارزانترین تور مشهد,بهترین تور مشهد ارزان,معرفی ارزان ترین تور های مشهد,نرخ ویژه تور مشهد

رزرو تور مشهد ارزان,معرفی تور مشهد ارزان

نرخ ویژه تور مشهد

بهای بلیت تور مشهد,معرفی نرخ های تور مشهد,بهترین نرخ تور مشهد,ارزانترین نرخ تور مشهد,قیمت ویژه تور مشهد,نرخ تور مشهد

مناسب ترین نرخ تور مشهد,رزرو تورمشهد,معرفی تورهای مشهد,نرخ تور مشهد ارزان

آفر تور مشهد

بهای بلیت آفری تور مشهد,معرفی آفر تورهای مشهد,بهترین قیمت آفر تور مشهد,ارزانترین قیمت آفر تور مشهد,آفر ویژه تور مشهد,نرخ تور مشهد

مناسب ترین قیمت آفر تور مشهد,رزرو تورهای آفری مشهد,معرفی تورهای آفری مشهد,تور مشهد ارزان

تور مشهد از شیراز

بهای بلیت تور مشهد از شیراز,معرفی قیمت های تور مشهد از شیراز,بهترین قیمت تور مشهد از شیراز,ارزانترین قیمت تور مشهد از شیراز,قیمت ویژه تور مشهد از شیراز

نرخ تور مشهد از شیراز,مناسب ترین قیمت تور مشهد از شیراز,رزرو تورهای مشهد از شیراز,معرفی تورهای مشهد از شیراز,تور مشهد ارزان از شیراز

تور مشهد تیر

بهای بلیت تور مشهد تیر,معرفی تور مشهد تیر,بهترین تور مشهد تیر,ارزانترین تور مشهد تیر,قیمت تور مشهد تیر,مناسب ترین تور مشهد تیر

نرخ ویژه تور مشهد تیر,رزرو تورهای مشهد تیر,آفر تور مشهد تیر,تور لحظه آخری مشهد ویژه تیر ماه

تور مشهد 95

تور مشهد 95, قیمت تور مشهد , ارزان ترین تور مشهد 

تور مشهد 95, قیمت تور مشهد , ارزان ترین تور مشهد , نرخ تور مشهد

تور مشهد از رشت

تور مشهد از رشت,قیمت تور مشهد,نرخ ویژه تور مشهد

تور مشهد از رشت,قیمت تور مشهد,نرخ ویژه تور مشهد,تور لحظه آخری مشهد

تور مشهد ویژه 

تور مشهد ویژه,قیمت تور مشهد,نرخ ویژه تور مشهد,تور لحظه آخری مشهد

تور مشهد ویژه,قیمت تور مشهد,نرخ ویژه تور مشهد,تور لحظه آخری مشهد,تور مشهد

تور مشهد مقدس

تور مشهد مقدس,قیمت تور مشهد,نرخ ویژه تور مشهد

تور مشهد مقدس,قیمت تور مشهد,نرخ ویژه تور مشهد,تور لحظه آخری مشهد

تور مشهد فوری

تور مشهد فوری,قیمت تور مشهد,تور لحظه آخری مشهد

تور مشهد فوری,قیمت تور مشهد,تور لحظه آخری مشهد,نرخ ویژه تور مشهد

تور مشهد چارتر

تور مشهد چارتر,قیمت تور مشهد,تور لحظه آخری مشهد

تور مشهد چارتر,قیمت تور مشهد,تور لحظه آخری مشهد,نرخ ویژه تور مشهد

تور مشهد از تبریز 

تور مشهد از تبریز,قیمت تور مشهد,نرخ ویژه تور مشهد

تور مشهد از تبریز,قیمت تور مشهد,نرخ ویژه تور مشهد,تور لحظه آخری مشهد

تور مشهد 96

تور مشهد 96,قیمت تور مشهد,تور مشهد ارزان

تور مشهد 96,قیمت تور مشهد,تور مشهد ارزان,تور لحظه آخری مشهد