امامزاده عبدالله اسحاق برزش آباد مشهد

یکی از اماکن زیارتی مشهد که در تور مشهد می توانید ببینید امامزاده عبدالله اسحاق برزش آباد است. این امام زاده که قبور زیادی در اطراف آن به چشم می خورد متعلق به اواخر دوره ی صفویه است.ساختمان بقعه به صورت چلیپا ساخته شده است که در دوره قاجاریه مرمت گردید.بنای ساختمام از خارج به شکل مبع در ابهاد 11 متر درآمده است.این امام زاده دارای ایوانی به ابعاد 2*4 و ارتفاع سه متر می باشد،شایان ذکر است بنای این بقعه به ثبت ملی و تاریخی رسیده است.اتاق مرقد دارای چهار صفّه کوتاه است و به جهت قطر زیادی که در پایه ها پدید آمده، انبار کوچکی احداث شده و گنبد عرقچینی بنا بر همین پایه های محکم استوار مانده است. گنبد به قطر 3 و ارتفاع حدود 3 متر است و با رنگ سبز نقاشی شده است. بر روی سنگ قبر قدیمی موجود به خط نستعلیق بسیار زیبا نام و نسبت وی :امیر نظام الدین علی الحسینی العلوی الشوشتری المشهور به برزش آبادی و تاریخ وفاتش 869 ق ذکر شده است.

امامزاده عبدالله اسحاق برزش آباد مشهد

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید